By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...kultura...
In: Revue 88 [samizdat]. -- R. 1988, č. 1, 30. září, s. 15
Annotation: Zpráva o aktuálním dění okolo sdružení Unijazz a o publikaci, kterou vydala Jazzová sekce v edici Bokem.
Article
2
online
Webarchiv
In: Vokno [samizdat]. -- Č. 14, 1988, s. [142]-[143]
Annotation: Úvaha nad krizí "druhé kultury".
Article
3
online
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 72, 25. 3., s. 10
Lidovky.cz [online]. -- 25. 3. 2020
Annotation: Článek především o problémech nezávislých umělců v době nouzového stavu kvůli koronavirové pandemii, kdy byly všechny kulturní akce zrušeny.
Article
4
by Fiske, John, 1939-
Published Praha : Akropolis, 2017.
Annotation: Monografie poskytuje akademicky fundovaný, sémioticky založený výklad populární kultury v její komplexnosti a ukazuje, jak složitá je síť sociokulturních...
Book
5
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 3, 1947, č. 22, 26. 1., s. 5
Annotation: Úryvek z knihy V. Černého "Osobnost, tvorba a boj".
Article
6
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 2. 6. 2017
Annotation: Úryvek z knihy, kterou vydává nakladatelství Pistorius & Olšanská, popisuje vývoj od tradiční lidové po moderní populární kulturu; s úvodní...
Article
7
In: Cvrček [samizdat]. -- Č. 3, [1987], s. 2-3
Annotation: Úvaha o tzv. "první", oficiální a "druhé", neoficiální, paralelní kultuře a jejich úspěšnosti nějak kulturní a politický kurz společnosti...
Article
8
In: Směna. -- Roč. 1, 1948, č. 6/7, 15. 9., s. 1-4
Annotation: Článek se zabývá podmínkami možnosti rozvoje socialistické kultury a směrem jejího rozvoje.
Article
10
In: Listy filologické. -- ISSN 0024-4457. -- Roč. 113, 1990, č. 2, s. 151-153
Annotation: O obsahu a autorských jménech úkolu zadaného v polovině šedesátých let Kabinetu pro studia řecká, římská a latinská ČSAV, a okolnostech...
Article
11
In: Slovo [samizdat]. -- Č. 1, r. 1980, s. [19]
Annotation: Úvaha na téma, co je to underground.
Article
13
In: Slavische Rundschau. -- Roč. 3, 1931, s. 63, 142, 190, 267, 334, 415, 497, 574, 656
Annotation: Články a stručné záznamy literárních a všeobecně kulturních událostí.
Article
14
In: Večerník Práva lidu. -- Roč. 25, 1937, č. 6, 8. 1., s. 4
Annotation: O nepoměru výdajů na kulturní statky, jež dovážíme z ciziny, a na statky, jež vyvážíme.
Article
15
In: Vlast. -- Roč. 53, 1939, č. 4/6, 27. 12.
Annotation: Kulturní modernismus znamenal často zvrat účelu kultury proti blahu těch, jimž měl sloužit.
Article
16
In: Akord. -- Roč. 6, 1939, č. 1, leden, s. 24-25
Annotation: "Obyčejně to tak bývá: když se nejvíce mluví o kultuře, tehdy se jí daří nejhůře. ".
Article
17
In: Akord. -- Roč. 6, 1939, č. 2, únor, s. 89-93
Annotation: "V čas, kdy kultura se stává nutně a programově ústřední činností našeho národa, vědomou projevitelkou jeho duchovní podstaty a ochranitelkou...
Article
18
In: Národní listy. -- Roč. 61, 1921, č. 145, 29. 5., s. 4; č. 155, 8. 6., s. 5
Article
19
In: Lidové noviny. -- Roč. 31, 1923, č. 459, 14. 9., s. 7
Annotation: O kulturní krizi v poválečné době.
Article
20
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 4, 1948, č. 86, 11. 4., s. 7
Annotation: Na okraj Sjezdu národní kultury
Article