By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1949, č. 11/12, s. 151-156
Annotation: Esej o socialistické kultuře.
Article
2
online
Webarchiv
In: Kritický sborník [samizdat]. -- Roč. [8], 1988, č. 3, s. 56-62
Annotation: Esejizující poznámka k ideologické orientaci samizdatového časopisu Střední Evropa, jejíž redakce se explicitně přihlásila ke konzervativismu;...
Article
3
In: Var. -- ISSN 1801-5565. -- Roč. 1, 1948, č. 10, 15. 9., s. 297-304
Annotation: Článek o roli kultury v socialistickém státním zřízení.
Article
4
In: Růst. -- ISSN 2336-8586. -- Roč. 2, 1948, č. 7/8, s. 73
Annotation: Shrnutí názorů Klementa Gottwalda na socialistickou kulturu.
Article
5
online
Webarchiv
In: Možnost [samizdat]. -- Č. [55a], jaro 1989, s. [27]
Annotation: Krátké črty v podobě inzerátů o kultuře, životě a samizdatu.
Article
6
online
Webarchiv
In: Kritický sborník [samizdat]. -- Roč. [2], 1982, č. 2, s. 30-39
Annotation: Esej o významu ideologických fikcí pro člověka 20. století; určujícími ideologiemi jsou tzv. objektivní zákony společenského vývoje a zákony...
Article
7
online
Webarchiv
In: Kritický sborník [samizdat]. -- Roč. [5], 1985, č. 2, s. 1-6
Annotation: Otázku charakteru v kultuře tematizuje Václav Černý jako vztah mezi tvůrcem a jeho dílem (a nikoli jako vztah mezi tvůrcem a morálkou); je to...
Article
8
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 8, 1985, č. 10, 11. 9. - 7. 10., s. 22-24
Annotation: Fejeton tematizující politickou nesvobodu v Československu.
Article
9
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 5, květen, s. 39
Annotation: Podle autora se (soudobý) třídní boj odehrává především v oblasti ideologie a kultury a nesmí být přehlížen.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 1, 1952, č. 8, 29. 3., s. 3
Annotation: Ideologický článek brojící proti kosmopolitismu a mj. kritizující "ze sektářského hlediska" dělaný, "nedávno vyšlý" sborník Česká poesie.
Article
11
In: Červený květ. -- ISSN 0009-0441. -- Roč. 3, 1958, č. 3, březen, s. 50-51
Annotation: Připomenutí března 1939.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 3, 1959, č. 21, 28. 5., s. 1, 3
Annotation: Výtah z diskusních příspěvků (mj. uvedených autorů), které zazněly na plenárním zasedání Kulturní a umělecké rady.
Article
13
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 10, 1987, č. 12, září, s. 13
Annotation: Zpráva uvádějící, že do uzávěrky tohoto čísla vyšly samizdatové časopisy "Komentáře" č. 9 a "Paraf" č. 7, jejichž obsah je podrobně...
Article
14
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 2, 1979, č. 12, 16. 8. - 10. 9., s. 5-7
Annotation: Souhrnný seznam případů, o nichž byl VONS velmi kuse informován, a proto prosí čtenáře o doplnění. Někteří z obviněných jsou souzeni i...
Article
15
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 10, 1987, č. 12, září, s. 19-20
Annotation: Fejeton tematizující politické represe vůči kultuře v Československu a nepraktikování perestrojky.
Article
16
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 11, 1988, č. 7, duben, s. 19-20
Annotation: Fejeton tematizující kulturní a politickou úroveň oficiálního tisku (Rudé právo, Tvorba a Kmen) v konfrontaci s realitou života; s datací březen...
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 3, 1959, č. 23, 11. 6., s. 9-16
Annotation: Projev na Sjezdu socialistický kultury, který se konal v Praze 8.-11. 6. 1959.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 2, 1946/1947, č. 39, 13. 6. 1947, s. 2
Annotation: Zpráva D. L. Hessona z jeho návštěvy Československa vyvracuje, že zde začíná bujet totalitní režim.
Article
19
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 2, 1946, č. 287, 14. 12., s. 4 - č. 289, 17. 12., s. 4.
Annotation: Stať B. Picka se zamýšlí nad otázkou dalšího směřování národní kultury. Jako hlavní úkol stanovuje: "probádat i dále vytvářet československý...
Article
20
In: Směna. -- Roč. 1, 1948, č. 9, 1. 12., s. 1-6
Annotation: Článek o nutnosti boje na kulturní frontě a posílení kultury v běžném životě. Stylizováno jako rozhovor.
Article