By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 1, 1952, č. 9, 5. 4., s. 1
Annotation: Úvodník.
Article
2
Published Praha : Mladá fronta, 1945-1991.
Journal
3
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 27, 1947, č. 300, 25. 12., s. 5.
Annotation: Článek o aktuálních problémech kultury a jejímu směřování.
Article
4
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. [66], 1950, č. 207, 3. 9., s. 11.
Annotation: Zpráva.
Article
6
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 15, 1946, č. 12, 20. 3., s. [177]-178
Annotation: Rozhovor s Ivanem Olbrachtem na téma výstavby republiky.
Article
7
In: Národní politika (Mnichov). -- Roč. 17, 1985, č. 6 (190), červen, s. [1-2]
Annotation: O vzmachu české kulturní levice po roce 1945.
Article
8
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. [66], 1950, č. 207, 3. 9., s. 10.
Annotation: Zpráva popisuje průběh a výsledky akce Brněnského kraje s názvem "Snop na kultu". Každý dával 10 kg z nové sklizně obci, vytěžené peníze...
Article
9
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. [62], 1946, č. 67, 20. 3., s. 3
Annotation: Úvaha o vztahu komunistů ke kultuře.
Article
10
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 2, 1950, č. 5, květen, s. 123-124.
Annotation: Článek. Zákonem č. 94 (24. 3. 1949) o vydávání knih, hudebnin a jiných neperiodických publikací byla v oboru distribuce knih provedena zásadní...
Article
11
In: Dar. -- ISSN 2336-8454. -- Roč. 2, 1949, č. 10, 15. 12., s. 8
Annotation: Výzva k zakládání budovatelských koutků jako center kulturní činnosti v závodech.
Article
12
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 27, 1947, č. 288, 11. 12., s. 2.
Annotation: Článek se věnuje orientaci české kultury, vymezuje se vůči "západním směrům", mezi něž počítá existencialismus.
Article
13
In: Fragment K [samizdat]. -- R. 1988, č. 4, s. 5-7
Annotation: Anketní odpověď na téma "Spisovatel a národ" v záhřebském literárním časopise Kolo; týká se zejména dějin slovenského národa a rozdílu...
Article
14
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 16, 4. 10., s. 1, 4-5
Annotation: Rozhovor zejm. o nedostatečné podpoře Činoherního studia v Ústí nad Labem ze strany jeho zřizovatele. V této souvislosti o politické situaci...
Article
15
16
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 2, 1946/1947, č. 26, 14. 3. 1947, s. 4
Annotation: Reakce na pojednání ve Svobodných novinách z 23. 2. 1947 o novém divadelním zákonu.
Article
17
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 2, 1946, č. 29, 3. 2., s. 4
Annotation: Článek o činnosti tzv. očistných kulturních komisí.
Article
18
In: Obzory. -- ISSN 2336-856X. -- Roč. 3, 1947, č. 15, 12. 4., s. 195
Annotation: Glosa o vztahu politiky a kultury.
Article
19
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 2, 1950, č. 5, květen, s. 118-119.
Annotation: Shrnující článek - jakým způsobem se během pěti let vyvíjela česká próza, stručně jmenovány některé z titulů, které naplňují představy...
Article
20
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 2, 1950, č. 5, květen, s. 120-121.
Annotation: Shrnující článek - jakým způsobem se během pěti let vyvíjela česká poezie, stručně jmenovány některé z titulů, které naplňují představy...
Article