By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 18, 1. 11., s. 2
Annotation: Odpověď na anketní otázku věnující se směřování české společnosti.
Article
2
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 15, 20. 9., s. 5
Annotation: Odpověď na anketní otázku věnující se směřování české společnosti.
Article
3
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 9, 3. 5., s. 9
Annotation: Odpověď na anketní otázku věnující se směřování české společnosti.
Article
4
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 16, 4. 10., s. 17
Annotation: Odpověď na anketní otázku věnující se směřování české společnosti.
Article
5
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 19, 15. 11., s. 2
Annotation: Odpověď na anketní otázku věnující se směřování české společnosti.
Article
6
7
Published Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009-.
digitalizovaný dokument
Journal
8
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 27, 1947, č. 104, 4. 5., s. 2.
Annotation: Článek se věnuje směřování dobové kultury.
Article
9
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 10, říjen, s. 55
Annotation: Podle autora je proletářská kultura výslednicí zákonitého (společenského) vývoje.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 2, 1946/1947, č. 4, 11. 10. 1946, s. 3
Annotation: Komentář o obrodě kultury v pohraničí a jejím bídném stavu, se kterým mohou pomoci mj. závodní kulturní referenti.
Article
11
by Salman, Harrie, 1953-
Published Praha : Éós, 1994.
Annotation: Monografie zkoumá otázku nového evropského vědomí a překonání rozdělení Evropy, soustřeďuje pozornost na kulturní prostor střední Evropy,...
Book
12
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 11, 1955, č. 88, 14. 4., s. 4
Annotation: Bilanční článek o vývoji kultury v Československé republice.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 2, 1946/1947, č. 10, 22. 11. 1946, s. 8
Annotation: Dokončení reakce na článek P. Eisnera Známe Slovanstvo z KP č. 7
Article
14
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1984, č. [1], leden, s. [104]-[111]
Annotation: Esej s recenzí na Kalistovu "Tvář baroka".
Article
15
online
Webarchiv
In: Kritický sborník [samizdat]. -- Roč. [1], 1981, č. 3, s. 56-72
Annotation: Esej rozebírající sémantiku přívlastků "oficiální" a "neoficiální" ve vztahu k pojmu "kultura"; podstatným faktorem této sémantiky (která...
Article
16
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 27, 1947, č. 267, 16. 11., s. 4.
Annotation: Článek o nově vycházejících Svobodných novinách, které založilo několik kulturních spolků.
Article
17
In: Slovesná věda. -- ISSN 1803-0890. -- Roč. 1, 1947/1948, č. 4, s. 253-254
Annotation: Glosa.
Article
18
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 27, 1947, č. 129, 4. 6., s. 2.
Annotation: Článek, téma: kulturní osvěta v závodech.
Article
19
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 27, 1947, č. 133, 8. 6., s. 1.
Annotation: Článek informuje o průběhu sjezdu.
Article
20
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 27, 1947, č. 133, 8. 6., s. 2.
Annotation: Článek informuje o výsledcích novinářského sjezdu konaného v Praze v červnu 1947.
Article