By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
In: Svobodný zítřek. -- ISSN 2336-8616. -- Roč. 3, 1947, č. 6, 6. 2., s. 5-6
Annotation: Článek k debatě o kulturním životě a jeho organizaci.
Article
3
In: Svobodný zítřek. -- ISSN 2336-8616. -- Roč. 3, 1947, č. 10, 6. 3., s. 5
Annotation: Článek k debatě o kulturním životě a jeho organizaci.
Article
4
In: Kulturní zpravodaj. -- ISSN 2336-6400. -- Roč. 4, 1927, č. 9/10, 7. 12., s. 244-247
Annotation: K akci zahraničních firem v ČSR pod názvem Knihy zdarma.
Article
6
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 14, 1958, č. 1, 1. 1., s. 5
Annotation: Komentář k sociálním faktorům, které utvářejí kulturní zázemí člověka.
Article
7
In: Květen. -- ISSN 0451-1158. -- Roč. 3, 1957/1958, č. 12, říjen 1958, s. 696
Annotation: Redakční komentář.
Article
8
In: Česká osvěta. -- ISSN 1803-0831. -- Roč. 2 (40), 1947, č. 3, březen, s. 97-98
Annotation: Článek o významu a cílech osvětové práce.
Article
9
In: Česká osvěta. -- ISSN 1803-0831. -- Roč. 2 (40), 1947, č. 3, březen, s. 103-107
Annotation: Rozsáhlý článek upozorňuje na kulturní problémy venkova - změny ve složení obyvatelstva, skomírající spolkový život, absentující knihovny...
Article
10
In: Svobodný zítřek. -- ISSN 2336-8616. -- Roč. 2, 1946, č. 45, 7. 11., s. 5
Annotation: Článek o neexistenci kulturního života na venkově.
Article
11
In: Svobodný zítřek. -- ISSN 2336-8616. -- Roč. 3, 1947, č. 35, 28. 8., s. 5
Annotation: Článek o kulturním životě mimo Prahu.
Article
12
In: Blok. -- ISSN 1802-4939. -- Roč. 3, 1948/1949, č. 5, 30. 4. 1949, příl. Blok P, s. 213-214
Annotation: Článek o kulturním životě na soudobém venkově.
Article
13
In: Svobodný zítřek. -- ISSN 2336-8616. -- Roč. 1, 1945, č. 6, 25. 10., s. 6
Annotation: Článek o soudobém stavu českého divadelnictví.
Article
14
In: Svobodný zítřek. -- ISSN 2336-8616. -- Roč. 2, 1946, č. 13, 28. 3., s. 5
Annotation: Článek o aktivním zapojování mládeže do kulturního života.
Article
15
In: Svobodný zítřek. -- ISSN 2336-8616. -- Roč. 2, 1946, č. 14, 4. 4., s. 5
Annotation: Reportáž.
Article
16
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 34, 2021, č. 33, 9. 2., s. 8
Annotation: Komentář k situaci kultury v době pandemie covid-19.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1804-820X. -- Roč. 1948, č. 7/8, s. 97-98
Annotation: Článek o zakládání kulturních družstev a angažovanosti mládeže v šíření kultury z města na venkov.
Article
20
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 6, 1950, č. 184, 8. 8., s. 2
Annotation: Zpráva o vesnických knihovnách.
Article