By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


3
Published Praha : Knihovna Akademie věd České republiky, v.v.i., 1994-.
oficiální web
digitalizovaný dokument
Journal
4
Published Praha : Orbis, 1954-1968.
digitalizovaný dokument
Journal
5
Published Opava : Praha : Matice opavská ; Slezský studijní ústav : Academia, 1936-.
...kulturní dějiny...
Journal
6
Published Praha : František Otakar Mikeš, 1863-1866.
Journal
7
by List, Eveline
Published Wien : Facultas.wuv, 2013.
Annotation: Monografie představuje psychoanalytickou studii s překvapivou šířkou kulturního záběru a uvádí do intimních a složitých světů společenského...
Book
8
online
In: O divadle [samizdat]. -- Č. 1, červenec 1986, s. 223-225
Annotation: Krátký článek seznamující se situací současného divadla ve Francii. Divadlo se v této zemi dá rozdělit na dvě základní skupiny: soukromé...
Article
9
Published Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta, Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, 2006.
Annotation: Kolektivní monografie předkládá výzkumné materiály vztahující se k státní úloze výzkumu a vývoje Civilizačně-kulturní procesy v transformující...
Book
10
Published Leeds : Maney Publishing, 2003-.
Journal
11
Published Ostrava : Společnost Leopolda Vrly : Tilia, 1999-2004.
Journal
12
13
Published České Budějovice : Růže, 1991
...kulturní dějiny...
Serial
14
Published Opava : Slezské muzeum, 1952-1990.
Journal
15
Published Praha : Spolek filologický v Praze, 1895-1904.
Journal
16
Published Praha : Jednota českých filologů, 1887-.Praha : Nakladatelství Československé akademie věd.Praha : Academia.Praha : Koniasch latin press.Praha : Arista.Praha : Kabinet pro klasická studia FLÚ AV ČR.
Journal
17
Annotation: V jednom svazku vydaný esej V. Černého (s. 5-42, 7. vyd.) a polemická odpověď R. Preisnera "Kultura bez konce" (s. 43-194, s bibliografickým dovětkem...
Book
18
Published Praha : Družstvo přátel Studia : Ladislav Kuncíř : Jan Scheinost, 1923-1927
...kulturní dějiny...
Journal
19
Published Praha : Dr. Edv. Grégr, 1862/1863
...kulturní dějiny...
Journal
20
Published Praha : Knihtiskárna K. Seyfrieda : Edvard M. Valečka : E. Petřík a F. Valečka, 1851-1866.
digitalizovaný dokument
Journal