By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


Search alternatives:
"kulturní spolky" » "kulturní spolku"
1
In: Večerník Práva lidu. -- Roč. 22, 1934, č. 112, 15. 5., s. 2
Annotation: O literárním matinée, které uspořádal: Klub sólistů v Městském divadle na Vinohradech 13. 5. 1934.
Article
2
In: Haló noviny. -- Roč. 2, 1934, č. 122, s. 4
Annotation: Poznámka k večeru: Levá fronta v Mánesu.
Article
3
In: Revue 88 [samizdat]. -- R. 1988, zkušební číslo, 31. května, s. 8
Annotation: Část dopisu, který V. Kouřil adresoval redakci týdeníku "Tribuna", v němž se vyjadřuje k zákazu činnosti Jazzové sekce.
Article
4
In: Národní listy. -- Roč. 61, 1921, č. 118, 1. 5., vzdělávací příloha, s. 9
Annotation: O založení a činnosti spolku mládeže "Comenius".
Article
5
In: Červen. -- Roč. 2, 1919/1920, č. 28, 11. 9. 1919, s. 245-246
Annotation: Optimistický komentář k různým manifestům a organisačním snahám socialistických umělců a vědců. Internacionála osvětových dělníků.
Article
6
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 2, 1946, č. 100, 28. 4., s. 4.
Annotation: Zpráva o kulturní výměně mezi ČSR a zahraničím prostřednictvím zahraničních kulturních organizací.
Article
7
In: Slavische Centralblätter. -- Roč. 2, 1849, č. 158, 30. 6., s. 593-596
Annotation: ...auf die Thätigkeit der Slovanská Lípa.
Article
8
In: Slavische Centralblätter. -- Roč. 2, 1849, č. 93, 3. 4., s. 369-370
Annotation: Pisatel kritisuje spolčovací zákon a uvažuje o jeho účincích na Čechy. Dovozuje, že úmysl ministerstva a účinek zákona může býti dvojí....
Article
9
In: Slovan. -- Roč. 7, 1875, č. 17, 24. 4., s. 133
Annotation: Dne 13. 4. 1875 bylo zabaveno jmění Matice slovenské pod záminkou, že nedbá o pozdvižení slovenské literatury. Úředníci Matice budou dále...
Article
10
In: Pokrok. -- Roč. 7, 1875, č. 105, 16. 4., s. 1
Annotation: Komentář k zastavení činnosti Matice slovenské rozhodnutím uherského ministerstva vnitra ze dne 6. 4. 1875.
Article
11
In: Pozor!. -- Roč. 1, 1848, č. 10, 24. 8., s. 40
Annotation: O nových svobodomyslných snahách spolku Constitutioneller Verein.
Article
12
online
Webarchiv
In: Voknoviny. -- Č. 5 [24], 1990, 31. 1., s. [3]-[4]
Annotation: Oznámení informující o záměrech společnosti podporovat především punkové a undergroundové kulturní iniciativy.
Article
13
In: Tsunami [samizdat]. -- Roč. 1, 1984, č. 1, 17. 11., s. [1]
Annotation: Úvodník prvního čísla časopisu, které vychází ke druhému výročí založení stejnojmenného kulturního spolku.
Article
14
In: Slavische Centralblätter. -- Roč. 1, 1848, č. 49, 28. 7., s. 193
Annotation: Výzva aby Constitutioneller Verein oznámil jména svých členů a označil některý z uznaných a rozšířených žurnálů, v němž uveřejňuje...
Article
15
In: Lípa. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. [8], 2013, č. 4, prosinec, s. 2-3
Annotation: O cílech a činnosti VNK.
Article
16
In: Lípa. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 22, 2017, č. 1, s. 94
Annotation: Projev z výroční schůze VNK v Brně 25. 1. 2017, který mj. vydává časopis Lípa.
Article
17
In: Venkov. -- Roč. 34, 1939, č. 269, 16. 11., s. 6
Annotation: O večeru poesie, který 9. 11. v Unitarii pořádalo: Sdružení Jihočechů Klet; poetický úvod večera přednesl: Měšťan J. - Klet.
Article
18
In: Lípa. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. [8], 2013, č. 4, prosinec, s. 82
Annotation: O činnosti Výboru národní kultury a o jeho členech zmiňovaných v knize Pavla Nováka.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 2, 1946/1947, č. 9, 15. 11. 1946, s. 4
Annotation: Zpráva ze Svobodných novin o schůzi 63 kulturních spolků, které se shodly na ponechání F. Peroutky ve funkci šéfredaktora Svob. nov.
Article
20
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 2, 1976, č. 2, říjen, s. 185-190
Annotation: Popis fungování aktivit v rámci spolku Societas Incognitorum Eruditorum a přípravy časopisu Acta incognitorum, použito nadsázky a humoru.
Article