By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Generace. -- ISSN 2336-3487. -- Roč. 1, 1945, č. 1, listopad, s. 30-31
Annotation: Článek o reflexi české literatury a kultury v zahraničí.
Article
2
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 4, 1948, č. 46, 24. 2., s. 5
Annotation: O článku v časopise Kultúrny život III, č. 2, kde bylo otištěno pojednání o našich kulturních stycích s Maďarskem.
Article
3
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 4, 1948, č. 46, 24. 2., s. 5
Annotation: O prvním dvojčísle VI. ročníku buletinu Bulletin de Droit Tchécoslovaque.
Article
4
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 2, 1946, č. 3, 4. 1., s. 3
Annotation: Fejeton o účastnících mezinárodního studentského kongresu.
Article
5
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 2, 1946, č. 29, 3. 2., s. 3
Annotation: Úvaha o úrazech opulentně hoštěných návštěvníků Prahy.
Article
6
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 2, 1946, č. 47, 24. 2., s. 3
Annotation: Úvaha o pověsti Československa ve světě budované výpověďmi válečných zajatců.
Article
7
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 2, 1946, č. 210, 13. 9., s. 4
Annotation: Fejeton.
Article
8
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 4, 1948, č. 59, 10. 3., s. 5
Annotation: O možnostech spolupráce.
Article
9
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 4, 1948, č. 66, 18. 3., s. 7
Annotation: Článek od vyslance ČSR v Bruselu.
Article
10
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 168, 20. 7., s. 9
Annotation: Článek o výjezdu dětí do Norska prostřednictvím Červeného kříže.
Article
11
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 170, 23. 7., s. 5
Annotation: Článek o tanečních vystoupeních na mezinárodním setkání mladých.
Article
12
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 257, 5. 11., s. 5
Annotation: Článek.
Article
13
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 226, 27. 9., s. 4
Annotation: Fejeton o zájmu cizinců o Československo a jeho historii.
Article
15
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 2, 1946, č. 19, 23. 1., s. 3
Annotation: V Ústí nad Labem se konala porada o česko-lužické spolupráci.
Article
16
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 2, 1946, č. 193, 24. 8., s. 5
Annotation: O vzájemných stycích a ohlasech na poli divadla, hudby, literatury a rozhlasu.
Article
17
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 2, 1946, č. 230, 8. 10., s. 7
Annotation: Fejeton o táborovém pobytu čs. dětí v Británii.
Article
18
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 76, 30. 3., s. 5
Annotation: Recenze představení bývalých členů Moskevského uměleckého divadla ve Švandově divadle. Hrají hry od Gorkého, Čechova a K. Simonova. Byli...
Article
19
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 180, 3. 8., s. 3
Annotation: Článek o setkání s dánským představitelem.
Article
20
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 93, 20. 4., s. 2
Annotation: Článek o recepci Československa v zemi.
Article