By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


2
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 3, 1959, č. 20, 21. 5., s. 4
Annotation: Poznámka ke kritickému vydání.
Article
3
In: Vlast. -- Roč. 45, 1928/1929, č. 11/12, srpen/září 1929, s. 481-489
Annotation: Poetické legendy opěvají sv. Václava. Nejkrásnější je legenda o blanických rytířích v hoře u Vlašimi. (blaničtí rytíři).
Article
4
5
In: Úhor. -- Roč. 4, 1916, č. 1, s. 10
Annotation: Starosvětská legenda vánoční. Praha, B. Kočí 1915.
Article
6
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 61, 2014, č. 6, s. 509-527
Annotation: Studie interpretuje motivy pudovosti, celibátu a panenství v latinských legendách a biblických textech.
Article
7
In: Interview. -- ISSN 2336-6060. -- Roč. [3], 2017, č. 2, únor, s. 86-92
Annotation: Rozhovor.
Article
8
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 2, 1946, č. 185, 14. 8., s. 4.
Annotation: Článek o významu starých legend pro české písemnictví
Article
9
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 64, 2013/2014, č. 3, s. 116-124
Annotation: Studie analyzující žánr legendy a jeho proměnu v českém kontextu od prvních legend z konce 9. století s přesahem k novější literatuře.
Article
10
In: Duchovní pastýř. -- ISSN 0323-2573. -- Roč. 23, 1974, č. 3, březen, s. 43-44
Article
11
In: Vlastivědný věstník moravský. -- ISSN 0323-2581. -- Roč. 19, 1967, č. 1, s. 3-13
Annotation: O legendě vzniklé po třicetileté válce.
Article
12
In: Listy filologické. -- ISSN 0024-4457. -- Roč. 93, 1970, č. 1, březen, s. 7-15
Annotation: O pojetí postavy v legendě Oriente iam sole a v legendě Kristiánově.
Article
13
Published Praha : Horizont, 1994.
Annotation: Nedávné osudy hradu Zelená Hora jsou se svolením autora vzaty z knihy M. Švandrlíka Černí baroni; některé z hradů jsou uváděny textem citovaným...
Book
14
Published Praha : Horizont, 1995.
Book
15
by Blanche
Published Praha : Pointa, 2021.
Annotation: Soubor příběhů inspirovaných skandinávskou mytologií; se Zdroji (s. 83).
Book
16
...legendy...
In: Listy filologické. -- ISSN 1213-550X. -- Roč. 75, 1951, č. 2, 25. 7., s. 123-129; č. 3/4, 29. 8., s. 203-212 a č. 5/6, 30. 9., s. 275-282
Annotation: Autor popisuje období vzniku veršovaných legend za Karla IV. Přetiskuje úryvky českých legend i jejich latinských protějšků, které si čeští...
Article
17
In: Listy filologické. -- ISSN 1213-550X. -- Roč. 5 (80), 1957, č. 1, červen, s. 149-150
Annotation: Poznámka Jaroslava Ludvíkovského k jeho článku v LF 1955, s. 196-209 "Václavská legenda XII. století Ut annuncietur".
Article
18
In: Umění. -- ISSN 0049-5123. -- Roč. 60, 2012, č. 3/4, s. 324
Annotation: Anotace; mj. o knize P. Kubína.
Article
19
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [4], 1957, listopad/prosinec, s. [6]
Annotation: Autor komentuje svou knihu.
Article
20
In: Strahovská knihovna. -- ISSN 0081-5896. -- Roč. 16/17, 1981/1982, s. 5-42
Annotation: Studie o nejstarších českých veršovaných legendách o Panně Marii, umučení Páně, seslání sv. Ducha, apoštolích, Jakubu Menším, Pilátovi,...
Article