By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Český lid. -- ISSN 0009-0794. -- Roč. 53, 1966, č. 2, březen, s. 65-70
Annotation: S kritickým přehledem literatury.
Article
2
In: Venkov. -- Roč. 27, 1932, č. 123, 25. 5., s. 6
Annotation: O poslání současného divadla.
Article
3
In: Národní listy. -- Roč. 57, 1917, č. 77, 20. 3., s. 1-2; č. 78, 21. 3., s. 1-2
Article
4
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 22, 2011, č. 1, [květen], s. 171-174
Annotation: O vzniku a divadelní realizaci dramatického textu zkomponovaného z textů českých lidových vánočních a velikonočních her; Hra lidová otištěna...
Article
5
In: Posel z Prahy. -- Roč. 17, 1876, č. 189, 5. 8., s. 3
Annotation: V divadle za bývalou Žitnou branou bude zahájena letní divadelní sezóna 5. srpna 1876.
Article
6
In: Divadelní listy. -- Roč. 1, 1880, č. 1, 3. 4., s. 3-6
Annotation: Stručná rekapitulace vývojových etap českého divadla v uplynulých 100 letech. Kritika současného stavu, kdy na scénách silně převládají...
Article
7
In: Disk. -- ISSN 1213-8665. -- R. 2011, č. 36, červen, s. 105-120
Annotation: Studie.
Article
8
In: Posel z Prahy. -- Roč. 18, 1877, č. 92, 4. 4., s. 2
Annotation: Dne 3. 4. 1877 byla uspořádána na náměstí v Bubenči lidová slavnost "slamníku". Loutkové divadlo, komedianti, pernikáři atd.
Article
9
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 25, 1969, č. 301, 23. 12., s. 4
Annotation: Rozhovor s režisérem Realistického divadla.
Article
10
In: Český lid. -- ISSN 0009-0794. -- Roč. 57, 1970, č. 3, říjen, s. 129-134
Annotation: Srovnávací studie; též o navazování lidových her na středověké drama.
Article
11
In: Prager Presse. -- Roč. 11, 1931, č. 180, 5. 7., odpolední vydání, s. 11
Annotation: Spisovatel: Langer František jako dramaturg Městského divadla na Vinohradech o svém ideovém plánu lidového divadla; pro vinohradskou scénu vyjednává...
Article
12
In: Posel z Prahy. -- Roč. 17, 1876, č. 136, 7. 6., s. 2
Annotation: Dne 5. 6. 1876 zahájila divadelní činnost Švandova společnost v Národní areně proti Pštrosce. Je to vlastně přenesená aréna z Hradeb.
Article
13
In: Výběr. -- ISSN 1212-0596. -- Roč. 50, 2013, č. 3, s. 173-180
Annotation: Studie založená na lidové a pololidové slovesnosti, kramářských tiscích a jiných pramenech spjatých s agrárním prostředím, s četnými ukázkami.
Article
14
15
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 39, 1970, č. 1, s. 64-80
Annotation: Motivický rozbor.
Article
16
In: Slavische Rundschau. -- Roč. 10, 1938, č. 6, 1. 11., s. 154-161
Annotation: O společných vyjadřovacích formách hereckých v středověkém a současném lidovém divadle.
Article
17
In: Slovesná věda. -- ISSN 1803-0890. -- Roč. 4, 1950/1951, č. 2, s. 93-95
Annotation: Glosa nastiňuje možnosti, kterými by se mohlo vydat bádání o starém českém divadle.
Article
18
In: Theatralia. -- ISSN 1803-845X. -- Roč. 13, 2010, č. 2, 15. 10., s. 166-167
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 36, 1980, č. 135, 10. 6., s. 6
Annotation: Referát o inscenaci podkrkonošské hry z 18. století v Ostravě.
Article
20
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 19, 2008, č. 3, září, s. 42-54
Annotation: Studie s otištěnými výňatky rukopisů Borovanské hry a Rosické hry a s kompletním otištěním rukopisu Vejpis Komedije o narození Syna Božího...
Article