By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 2, 1976, č. 4, prosinec, s. 357-373
Annotation: Podrobný výklad různých lingvistických škol a přístupů k jazykovému systému.
Article
2
Published Praha : [Filosofická fakulta KU], 1965-.Praha : Jazykovědné sdružení České republiky.
Journal
3
Published Brno : Masarykova univerzita, 1952-2008.
Journal
4
Published Praha : Státní nakladatelství učebnic : Státní pedagogické nakladatelství, 1950-1958.
Journal
5
Published Praha : Praha : Šolc a Šimáček ; Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy slovesnost a umění, 1916-.Praha : Státní nakladatelství učebnic.Praha : Státní pedagogické nakladatelství.Praha : Československá akademie věd.Praha : Academia.Praha : Ústav pro jazyk český AV ČR.
digitalizovaný dokument
Journal
6
In: Věstník České akademie věd a umění. -- Roč. 10, 1901, č. 8, listopad, s. 507-532
Annotation: Indoevropské jazyky a jejich syntax.
Article
7
8
by Panevová, Jarmila, 1938-
Published Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2019.
Annotation: Studie a stati se zabývají morfologií a syntaxí současné češtiny a shrnují celoživotní vědeckou práci autorky; s resumé v angličtině (s....
Book
9
by Chlumská, Lucie
Published Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2017.
Annotation: Monografie mapuje a charakterizuje češtinu v překladech na základě rozsáhlých korpusových dat s využitím kvantitativních metod, tedy tak, jak...
Book
10
In: Časopis pro moderní filologii. -- ISSN 0008-7386. -- Roč. 29, 1946, č. 1, leden, s. 80-81
Annotation: Zpráva z debat o stylistice, o její definici a povaze a jejím vztahu k lingvistice.
Article
11
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 45, 1984, č. 4, říjen, s. 315-320
Article
12
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 47, 1996/1997, č. 1/2, s. 29-30
Annotation: Medailón lingvisty O. U. k 29. 9.
Article
13
In: Naše řeč. -- ISSN 0027-8203. -- Roč. 68, 1985, č. 1, březen, s. 34-36
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. [66], 1950, č. 181, 4. 8., s. 3.
Annotation: Odpovědi na dotazy.
Article
15
16
Published Brno : Univerzita J. E. Purkyně, 1967-1989.
Journal
17
Published Praha ; Bratislava : Svaz čs. spisovatelů, 1957-1969.
Journal
18
19
Published Praha : Klub moderních filologů : SK Press : Academia, 1911-.
Journal
20
Published Praha : Jednota českých filologů, 1874-1886.
Journal