By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...literární časopisy...
In: Ústrety [samizdat]. -- Č. 3, 7. 11. 1989, s. 2
Annotation: Zpráva o změně šéfredaktora časopisu "Situace '89".
Article
2
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1988, č. [9], říjen, s. 26-27
Annotation: Recenze nového slovenského literárního časopisu "Literárny týždenník".
Article
4
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 5, 2004, č. 10, říjen, s. 15
Annotation: Anotace dvou literárních časopisů.
Article
5
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 35, 2019, č. 10, 11. 12., s. 93-99
Annotation: Bibliografie ročníku 35/2019.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 35, 1955, č. 249, 8. 9., s. 2
Annotation: Poznámka k vydání 1. čísla.
Article
7
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 2, 1946, č. 146, 27. 6., s. 2
Annotation: Zpráva o vydání 6. čísla literárně-uměleckého měsíčníku.
Article
8
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 1, 1945, č. 58, 11. 8., s. 3
Annotation: Zpráva o obnovení časopisu Kvart.
Article
9
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 1, 1945, č. 63, 18. 8., s. 3
Annotation: Článek o obsahu nového čísla Kritického měsíčníku..
Article
10
In: Literka. -- Roč. 6, 2012, č. 9, listopad
Annotation: Poznámka o podání žádosti 9. 11. 1846 o vydávání časopisu Týdenník, list ponaučný a zábavný a o vydání prvního čísla časopisu Veselé...
Article
11
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 19, 15. 11., s. 3
Annotation: Poznámka šéfredaktora Psího vína o grafické podobě tohoto časopisu.
Article
12
online
Webarchiv
In: Dobrá adresa [online]. -- ISSN 1804-963X. -- Roč. 13, 2012, č. 10, s. 3
Annotation: Glosa přisuzující opožděné vydání čísla pokusu redaktorů DB o převzetí redakce literárního časopisu Tvar při konkurzu na nového šéfredaktora.
Article
13
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 28, 2012, č. 9, 16. 11., s. 9
Annotation: Glosa k obsahu č. 20/21, léto/podzim 2012 časopisu H_aluze.
Article
14
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1956, č. 9, s. 1028-1032
Annotation: Zpráva o vzniku dvou nových lit. časopisů "Světová literatura" a "Časopis pro slovanské jazyky, literaturu a dějiny SSSR".
Article
15
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 15, 1959, č. 195, 16. 8., s. 2
Annotation: Zpráva informuje o vydání prvního čísla časopisu Plamen a o jeho obsahu.
Article
16
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 28, 2012, č. 7, 7. 9., s. 7
Annotation: Glosa k obsahu Revolver Revue č. 87/2012.
Article
17
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 1, 1954, č. 2, únor, s. 96
Annotation: Báseň k vydání 1. čísla Hosta do domu.
Article
18
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 1, 1954, č. 2, únor, s. 96
Annotation: Báseň k vydání 1. čísla Hosta do domu.
Article
19
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 29, 2013, č. 4, 18. 4., s. 52-55
Annotation: Rozhovor, zejm. o nové příloze LitN - Biblio Literární noviny, navazující na časopis Grand Biblio. Doplněno o bio-bibliografickou poznámku "Jaroslav...
Article
20
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 15, 1959, č. 143, 17. 6., s. 2
Annotation: Zpráva o plánovaném vydávání časopisu Plamen.
Article