By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...literární časopisy a sborníky...
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 5, 1994, č. 8, 21. 4., s. 11
Annotation: K změně vydavatele dvouměsíčníku; o úrovni jeho minulého ročníku a změněné koncepci.
Article
2
...literární časopisy a sborníky...
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 18, 5. 5., s. 15
Annotation: O obsahu čísla, vycházejícího po roční přestávce.
Article
3
...literární časopisy a sborníky...
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 50, 1994, č. 105, 5. 5., s. 9
Annotation: O obsahu čísla 11.
Article
4
...literární časopisy a sborníky...
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1994, č. 19, 18. 5., s. 2
Annotation: Recenze č. 11.
Article
5
...literární časopisy a sborníky...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 7, 1994, č. 111, 12. 5., příl. Národní 9, č. 19, s. 2
Annotation: Recenze čísel 1 a 2, 1994.
Article
6
...literární časopisy a sborníky...
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 50, 1994, č. 115, 17. 5., s. 9
Annotation: Recenze.
Article
7
...literární časopisy a sborníky...
In: Denní Telegraf. -- ISSN 1210-8391. -- Roč. 3, 1994, č. 119, 21. 5., Příloha Denního Telegrafu, s. 10
Annotation: Obsahová recenze 25. čísla RR a revue Souvislosti (1/94(19)).
Article
8
...literární časopisy a sborníky...
In: Scriptum. -- Sv. 9, 1994, leden-únor, s. 54
Annotation: Recenze svazku 5/6.
Article
9
...literární časopisy a sborníky...
In: Obratník. -- Roč. 1, 1994, č. 4, duben, s. 2-3
Annotation: O zrodu a začátcích časopisu a stejnojmenného klubu poezie.
Article
10
...literární časopisy a sborníky...
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 5, 1994, č. 12, 16. 6., s. 22
Annotation: Recenze čísel 2 a 3.
Article
11
...literární časopisy a sborníky...
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 50, 1994, č. 144, 20. 6., s. 9
Annotation: Recenze čísel 2 a 3.
Article
12
...literární časopisy a sborníky...
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 25, 23. 6., s. 15
Annotation: Obsahový přehled čísla 1/1994.
Article
13
...literární časopisy a sborníky...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 7, 1994, č. 149, 25. 6., příl. Národní 9, č. 26, s. 4
Annotation: V rubrice Z nových časopisů.
Article
14
...literární časopisy a sborníky...
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 44, 1993/1994, č. 5/6, s. 121-125
Annotation: O vybraných článcích 76. ročníku.
Article
15
...literární časopisy a sborníky...
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 50, 1994, č. 134, 8. 6., s. 8
Annotation: Recenze č. 25.
Article
16
...literární časopisy a sborníky...
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 50, 1994, č. 145, 21. 6., s. 7
Annotation: Poznámka k vydání č. 3/1994.
Article
17
...literární časopisy a sborníky...
In: Svobodné slovo - Brno. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 50, 1994, č. 2, 4. 1., s. 7
Annotation: Recenze 4. čísla, 45/1993.
Article
18
...literární časopisy a sborníky...
In: Svobodné slovo - Brno. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 50, 1994, č. 20, 25. 1., s. 7
Annotation: Poznámka o časopisu vydávaném v l. 1933-36.
Article
19
...literární časopisy a sborníky...
In: Svobodné slovo - Brno. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 50, 1994, č. 29, 4. 2., s. 8
Annotation: Zpráva o 1. čísle nové revue.
Article
20
...literární časopisy a sborníky...
In: Svobodné slovo - Brno. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 50, 1994, č. 55, 7. 3., s. 10
Annotation: Recenze.
Article