By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Partonyma. -- ISSN 1805-8558. -- Roč. 4, 2015, č. 14, s. 15-16
Annotation: Úvaha o literárních miniaturách a jejich potenciálu.
Article
2
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. 4+135, 2019, č. 12, s. 14-22
Annotation: Básně; připojena poznámka o literárním žánru tanka (s. 22).
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 35, 27. 8., s. 7
Annotation: Autobiograficky zpracovaná úvaha o literárním žánru pohádky.
Article
4
online
Webarchiv
In: U nás. -- ISSN 0862-9366. -- Roč. 23, 2013, č. 2, 5. 6.
Annotation: Článek se věnuje žánru haiku.
Article
5
online
Webarchiv
In: Topzine [online]. -- ISSN 1803-9235. -- 28. 9. 2010
Annotation: Článek s definicemi základních prozaických žánrů.
Article
6
online
Webarchiv
In: Ikaros [online]. -- ISSN 1212-5075. -- Roč. 15, 2011, č. 6
Annotation: Studie se věnuje několika knihám o záhadách a tajemstvích.
Article
7
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 2, 1946, č. 99, 27. 4., s. 4.
Annotation: Článek o absenci "sportovního románu" v české literatuře.
Article
8
online
In: Slavica Litteraria. -- ISSN 1212-1509. -- Roč. 18, 2015, č. 2, 1. 12., s. [3]-4
Annotation: Úvodník editora svazku, který je věnován genologii.
Article
9
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 34, 2018, č. 8, 15. 10., s. 6
Annotation: Úvaha o mikrožánrech.
Article
10
In: Nový život (Řím). -- Roč. 25, 1973, č. 6, červen, s. 138-139
Annotation: O polemikách o pravosti RKZ v exilových časopisech, mj. v: Zpravodaj (Chicago).
Article
11
In: Premeny (New York). -- Roč. 24, 1987, č. 4, říjen, s. 167-168
Annotation: Recenze čísla 1, r. 1 (květen 1987).
Article
12
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 68, 2016, č. 7/8, s. 288-290
Annotation: Seriál tvůrčího psaní.
Article
13
In: Niva. -- Roč. 5, 1894/1895, s. 150-153, 162-166, 178-182, 202-207, 214-219
Annotation: Příspěvek k filosofii a technice literárního tvoření.
Article
14
online
Webarchiv
In: U nás. -- ISSN 0862-9366. -- Roč. 23, 2013, č. 4, 5. 12., s. 31-32
Annotation: Článek se věnuje žánrům utopie a antiutopie.
Article
15
online
Webarchiv
In: U nás. -- ISSN 0862-9366. -- Roč. 24, 2014, č. 3, 18. 9., s. 38-40
Annotation: Článek se věnuje literatuře faktu.
Article
16
In: Věšák [samizdat]. -- Č. 2, 30. 8. 1977, s. 15-17
Annotation: Básně doplněné autorovými krátkými poznámkami k charakteru básní.
Article
17
In: Naše řeč. -- ISSN 0027-8203. -- Roč. 75, 1992, č. 2, duben, s. 57-71
Annotation: Studie o komunikačním procesu v rozhovoru.
Article
18
19
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 12, 2016, č. 1, 6. 1., s. 20-21
Annotation: Rozhovor o žánru sci-fi, jeho aktuálních tématech a roztříštěnosti.
Article
20
online
Webarchiv
In: U nás. -- ISSN 0862-9366. -- Roč. 22, 2012, č. 3, 10. 9., s. 43-45
Annotation: Článek je věnován dějinám komiksu.
Article