By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


Search alternatives:
"literární bibliografie a různé soupisy" » "literární bibliograficke a různé soupisy", "literární bibliografie a různé soupis"
1
...literární bibliografie a různé soupisy...
In: Denní Telegraf. -- ISSN 1210-8391. -- Roč. 3, 1994, č. 293, 14. 12., s. 11
Annotation: Recenze přehledu knižní produkce za poslední čtyři roky.
Article
2
...literární bibliografie a různé soupisy...
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 38, 1994, č. 5/6, listopad, 11 s.
Annotation: Bibliografie zpracovaná dle databáze NP Národní knihovny v Praze.
Article
3
...literární bibliografie a různé soupisy...
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 3 (103), 1993, č. 267, 17. 11., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
4
...literární bibliografie a různé soupisy...
In: Český deník. -- ISSN 1210-0854. -- Roč. 2, 1992, č. 203, 29. 8., s. 14
Annotation: Recenze.
Article
5
...literární bibliografie a různé soupisy...
In: Byzantinoslavica. -- ISSN 0007-7712. -- Roč. 52, 1991, s. 182-332
Annotation: Anotovaný soupis novější české i zahraniční byzantinologické knižní a článkové literatury.
Article
6
...literární bibliografie a různé soupisy...
In: ...atd.... -- ISSN 0862-6383. -- Roč. 1, 1990, č. 3, 15. 3., s. 1 a 5
Annotation: Kritický přehled.
Article
7
...literární bibliografie a různé soupisy...
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 42, 1990, č. 2, únor, s. 53-54
Annotation: Přehled posledního období.
Article
8
...literární bibliografie a různé soupisy...
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 42, 1990, č. 8/9, srpen/září, s. 254-256
Annotation: O současném stavu jejích jednotlivých částí.
Article
9
...literární bibliografie a různé soupisy...
In: Svědectví. -- ISSN 0586-0350. -- Roč. 23, 1990, č. 91, listopad, s. 288-300
Annotation: Bibliografický soupis s oddíly Zaslané knihy; Knihy, o kterých jsme četli.
Article
10
...literární bibliografie a různé soupisy...
In: Byzantinoslavica. -- ISSN 0007-7712. -- Roč. 42, 1981, č. 1, s. 75-142; č. 2, s. 233-292
Annotation: Anotovaný soupis novější české i zahraniční knižní a článkové literatury.
Article
11
...literární bibliografie a různé soupisy...
In: Byzantinoslavica. -- ISSN 0007-7712. -- Roč. 44, 1983, č. 1, s. 75-158; č. 2, s. 245-304
Annotation: Anotovaný soupis novější české i zahraniční knižní a článkové literatury.
Article
12
...literární bibliografie a různé soupisy...
In: Byzantinoslavica. -- ISSN 0007-7712. -- Roč. 46, 1985, č. 2, s. 206-308
Annotation: Bibliografie.
Article
13
...literární bibliografie a různé soupisy...
In: Byzantinoslavica. -- ISSN 0007-7712. -- Roč. 47, 1986, č. 1, s. 78-168; č. 2, s. 240-308
Article
14
...literární bibliografie a různé soupisy...
In: Byzantinoslavica. -- ISSN 0007-7712. -- Roč. 49, 1988, č. 1, s. 78-183; č. 2, s. 255-320
Annotation: Průběžný soupis.
Article
15
...literární bibliografie a různé soupisy...
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 39, 1987, č. 7, červenec, s. 232
Article
16
Published Praha : Státní knihovna ČSR, sektor bibliografie a informací, 1989
...literární bibliografie a různé soupisy...
Annotation: Soupis zachycuje bibliografie 2065 osob; - sv. 1: Předmluva (s. 5-6), Bibliografická část A-M; sv. 2: Bibliografická část N-Ž, Dodatky, Seznam...
Book
17
...literární bibliografie a různé soupisy...
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1986, č. 25, 25. 6., příl. Kmen, č. 25, s. 3
Annotation: O základním díle i letos vydaných třech svazcích Příspěvky ke knihopisu.
Article
18
19
...literární bibliografie a různé soupisy...
In: Zpravodaj Státní knihovny ČSR. -- ISSN 0139-6129. -- Roč. 21, 1984, č. 6, s. 20-23
Annotation: Informativní článek o projektu díla.
Article
20
...literární bibliografie a různé soupisy...
In: Pochodeň. -- ISSN 1801-285X. -- Roč. 78, 1989, č. 56, 7. 3., s. 4
Annotation: O dalších dvou svazečcích.
Article