By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 1. 2. 2019
Annotation: Sloupek mj. o literárních cenách.
Article
2
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 5, 1949, č. 253, 28. 10., s. 5
Annotation: Zpráva u udělení Státních cen pro ropk 1949 včetně seznamu laureátů v jednotlivých oborech.
Article
3
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 5, 1949, č. 255, 30. 10., s. 2
Annotation: Rekapitulace výsledků literární soutěže, oznámení o konání putovní výstavy.
Article
4
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1951, č. 5, s. 786-788
Annotation: Zpráva o udílení státní ceny za literaturu za rok 1951, výčet laureátů.
Article
5
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1951, č. 5, 3. s. obálky
Annotation: Výčet laureátů státních cen I. a II. stupně pro rok 1951 s krátkými anotacemi oceněných děl.
Article
6
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1952, č. 2, s. 257-269
Annotation: Projev o přínosu nositelů ceny "Za upevnění míru mezi národy" jednotlivým národním kulturám.
Article
7
In: Dokořán. -- Roč. 15, 2012, č. 54, říjen, s. 35-42
Annotation: Přehled cen udělených v minulém roce. S výčtem cen převzatým z webu ÚČL AV ČR.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 3, 1959, č. 4, 29. 1., s. 9
Annotation: Polemika se způsobem udělování cen ve Francii.
Article
9
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 64, 2012, č. 9, s. 324-330
Annotation: Přehled významnějších literárních cen.
Article
10
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1951, č. 4, s. 570-573
Annotation: Zpráva o udělení Stalinových cen v oblasti vědy, vynálezů literatury, a umění.
Article
11
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1952, č. 4, s. 788
Annotation: Zpráva o udílení Státních cen za literaturu v r. 1952.
Article
12
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 29, 2013, č. 7, 16. 9., s. 52
Annotation: Úvaha o literárních cenách.
Article
13
In: Tau : revue literárních prohřešků aneb co nového v literatuře. -- R. 1994, č. 2, s. 15
Annotation: O prvním ročníku literární soutěže mladých básníků Ortenova Kutná Hora; u ukázek ze sborníku veršů z oceněných prací Názvuky na s....
Article
14
In: ZN noviny. -- ISSN 1211-7609. -- Roč. 5, 1995, č. 29, 3. 2., s. 7
Annotation: Vyhlášení soutěže.
Article
15
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 37, 1993, č. 6, prosinec, s. 300
Annotation: Zlatá stuha.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 3, 1992, č. 24, 18.-24. 6., s. 2
Annotation: Úřední zpráva s výčtem oceněných titulů.
Article
17
In: Iniciály. -- ISSN 0862-6324. -- Roč. 3, 1992, č. 27, s. 14-16
Annotation: Úvaha o literárních soutěžích pro děti a mládež v 80. létech.
Article
18
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 2 (107), 1992, č. 169, 21. 7., s. 7
Annotation: Poznámka o udělování ceny Zlatá stuha dne 8. 7. 1992 v Brně.
Article
19
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1993, č. 12, 31. 3., s. 1, 2
Annotation: Referát o výsledcích soutěže; s přehledem vyznamenaných knih.
Article
20
In: Region Nisa. -- Roč. 2, 1992, č. 131, 7. 11., s. 5
Annotation: Zpráva o výsledku literární soutěže.
Article