By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 10, 6. 3., s. 2
Annotation: Fejeton o ilustracích a ilustrátorech literárních děl.
Article
2
online
Webarchiv
In: Ikaros [online]. -- ISSN 1212-5075. -- Roč. 15, 2011, č. 3
Annotation: Studie se zabývá tím, jak spisovatelé a literatura ovlivňují společnost.
Article
3
online
Webarchiv
In: Ikaros [online]. -- ISSN 1212-5075. -- Roč. 14, 2010, č. 7
Annotation: Článek o využití metafory zrcadla v názvech literárních děl a později i periodik v průžezu dějin.
Article
4
In: Zpravodaj (Wintertuhr-Obstladen). -- Roč. 18, 1985, č. 4, 9. 4., s. 1-2
Annotation: O žebříčku nejvýznamnějších literárních děl západoněmeckého týdeníku Die Zeit a jejich přítomnosti v české kultuře.
Article
5
In: Dar. -- ISSN 2336-8454. -- Roč. 1, 1948, č. 3, 25. 3., s. 5
Annotation: Článek o vzniku literárních děl, autor připojuje svou vlastní zkušenost, jak zvláštní setkání zpracoval do povídky.
Article
6
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 27, 1947, č. 287, 10. 12., s. 2.
Annotation: Zpráva informuje o diskusi pořádané v Městské knihovně, která se věnovala moderní české knize.
Article
7
8
9
In: Prkna Prahy [samizdat]. -- Č. 3, 1988, s. 23-24
Annotation: Úvaha o vyjadřování názoru a držení se hodnot; mj. se autor vyjadřuje i k osobním estetickým měřítkům stran literatury, výtvarného umění...
Article
10
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 6, 1950, č. 47, 24. 2., s. 2
Annotation: Citáty z prací Z. Nejedlého a V. Liškové o díle(ch) K. Světlé.
Article
11
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 12, 1956, č. 176, 21. 7., s. 2
Annotation: Informační glosa o vydávání vybraných spisů K. Klostermanna.
Article
12
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 6, 1950, č. 219, 17. 9., s. 4
Annotation: Informační glosa o poémě V. Nezvala "Zpěv míru".
Article
13
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1985, č. 33, 14. 8., příl. Kmen, č. 33, s. 3-4
Annotation: Sloupek o převodu literárních děl.
Article
14
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 10, 1981, č. 8, říjen, s. 124-125
Annotation: Mj. o problémech televizních adaptací literárních děl.
Article
15
In: Češtinář. -- ISSN 1211-6874. -- Roč. 3, 1992/1993, č. 3, březen 1993, s. 74-75
Annotation: Přehledová stať o kazetách vydavatelství AudioStory s nahrávkami slovesného umění.
Article
16
In: Časopis Matice moravské. -- ISSN 0323-052X. -- Roč. 72, 1953, č. 3/4, s. 406-409
Annotation: Článek k životnímu jubileu brněnského spisovatele; s nástinem jeho uměleckého vývoje od rané expresionistické tvorby "k románům podloženým...
Article
17
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. [64], 1948, č. 305, 31. 12., s. 3
Annotation: Informační glosa o vydávání spisů A. Jiráska.
Article
18
In: Televizní tvorba. -- ISSN 0139-9691. -- R. 1986, č. 1/2, s. 115-133
Annotation: Z diplomní práce; obsahuje rozbor televizních uvedení řady literárních děl.
Article
19
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 31, 2015, č. 10, 17. 12., s. 58
Annotation: Komentář k vydávání spisů českých spisovatelů, autor to pokládá za záslužnou práci.
Article
20
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 5, 1979, č. 4, prosinec, s. 341-342; roč. 5, 1980, č. 5, leden, s. 415-417
Annotation: Esej o formování jazyka zabývající se otázkou nevyhnutelnosti rozpadu jakéhokoli mezinárodního dorozumívacího jazyka, přičemž za nejdůležitější...
Article