By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


Search alternatives:
"literární historici" » "literární historii", "literární historicky", "literární historicke"
1
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 20. 8. 2016
Annotation: Ukázka z debutového románu připravovaného k vydání v nakladatelství Host; s úvodní poznámkou.
Article
2
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 250, 25. 10., příl. Magazín Dnes, č. 43, s. 6-13
Annotation: Rozhovor s literárním historikem R. Pytlíkem a jeho synem, zpěvákem a hercem V. Dykem, zejm. o jejich vztahu. Doplněno o glosu: "Zblízka: Moc podobní...
Article
3
4
In: Večerník Práva lidu. -- Roč. 25, 1937, č. 168, 22. 7., s. 4
Annotation: O návštěvě mladého jihoslovanského literárního historika: Goergijevič Krešmir v Praze.
Article
5
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 73, 1958, č. 305, 23. 12., s. 5
Annotation: Rozhovor.
Article
6
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 19. 7. 2017
Annotation: Krátký rozhovor; zejm. o literárním debutu M. Přibáně. Připojena bio-bibliografická poznámka o M. P.
Article
7
In: Literární listy. -- Roč. 6, 1885, č. 16/17, 16. 8., s. 196-198
Annotation: V řadě postřehů upozorňuje autor glosy na řadu omylů literárních historiků a spisovatelů a uvádí je na pravou míru. Omyly a chyby.
Article
8
In: Bohemica Olomucensia. -- ISSN 1803-876X. -- Roč. 11, 2019, č. 3, s. 108
Annotation: Básně E. Petrů; připojena krátká poznámka L. Machaly.
Article
9
online
Webarchiv
In: Echa [online]. -- ISSN 1805-8736. -- 19. 11. 2014
Annotation: Vzpomínky na literárního historika J. Brabce. Úvodní komentář napsali J. Flaišman a M. Kosák.
Article
10
In: Partonyma. -- ISSN 1805-8558. -- Roč. 6, 2017, č. 23/24, s. 27-32
Annotation: Ukázka z knihy. Jedná se o 7. kapitolu a úryvek závěrečné kapitoly; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
11
online
DOI
In: Bohemica litteraria. -- ISSN 1213-2144. -- Roč. 21, 2018, č. 1, 30. 6. s. 7
Annotation: Úvodník shrnující pracovní činnost literárního historika M. Suchomela.
Article
12
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. 4+135, 2019, č. 10, s. 159-160
Annotation: Medailon.
Article
13
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 29, 2018, č. 232, 6. 10., příl. Scéna, s. 14
Annotation: Medailon R. Pytlíka u příležitosti devadesátých narozenin.
Article
14
In: Český časopis historický. -- ISSN 0862-6111. -- Roč. 111, 2013, č. 2, s. 453-454
Annotation: Nekrolog k úmrtí J. Kolára.
Article
15
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 2, s. 193-195
Annotation: Vzpomínka na pedagogické působení Zdeňka Nejedlého.
Article
16
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 1, s. 66-67
Annotation: Esejistická vzpomínka na Zdeňka Nejedlého na r. 1923, kdy spolu s autorem zakládal Mezinárodní svaz socialistických studentů.
Article
17
In: Naše věda. -- ISSN 1803-800X. -- Roč. 24, 1946, č. 5/7, s. 223-224
Annotation: Nekrolog literární historičky.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 4, 22. 1., s. 6
Annotation: Medailon.
Article
19
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 23, 2013, č. 38, 14. 2., s. 9
Annotation: Zpráva.
Article
20