By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 2, 1946, č. 178, 7. 8., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Literatura ve škole. -- ISSN 0456-2518. -- Roč. 6, 1958, č. 8, říjen, s. 281-283
Annotation: Článek rekapitulující literární dějiny od založení republiky.
Article
3
In: Literatura ve škole. -- ISSN 0456-2518. -- Roč. 1, 1953, č. 7, září, s. 201-210
Annotation: Rozsáhlá stať o dějinách české literatury.
Article
4
online
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 14, 2017, č. 27, s. 7-8
Annotation: Úvodník k 27. číslu Slova a smyslu.
Article
5
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1984, č. [1], leden, s. [4]-[5]
Annotation: Úryvek z knihy "Paměti".
Article
6
In: Kritický sborník. -- ISSN 0862-819X. -- Roč. 12, 1992, č. 4, s. 17-25
Annotation: Studie.
Article
7
In: Universitas. -- ISSN 1211-3387. -- Roč. 14, 1981, č. 1, únor, s. 108-110
Annotation: Recenze.
Article
8
9
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 42, 1994, č. 4, s. 389-397
Annotation: Studie (stručné resumé grantového úkolu Středoevropské univerzity) analyzující literárněhistorické syntézy z let 1948-1989; s příklady.
Article
10
In: Vlastivědný věstník moravský. -- ISSN 0323-2581. -- Roč. 33, 1981, č. 2, s. 266-267
Annotation: Obsahová recenze: roč. 27/28, 1978-79, řada literárněvědná (D), č. 25/26.
Article
11
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1949, č. 8, s. 66-71
Annotation: Kritická revize dosavadního přístupu literární historie k Dalimilově kronice a Alexandreidě.
Article
12
In: Knihy a dějiny. -- ISSN 1210-8510. -- Roč. 18/19, 2013, červen, s. 156-158
Annotation: Recenze č. 1/2, 2010.
Article
13
In: Československá rusistika. -- ISSN 0009-0638. -- Roč. 34, 1989, č. 2, duben, s. 95-97
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 36, 1988, č. 6, s. 564-566
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Lidové noviny. -- Roč. 30, 1922, č. 618, 10. 12., s. 9
Annotation: Přehled nových literárně historických italských prací.
Article
16
In: Venkov. -- Roč. 25, 1930, č. 26, 30. 1., s. 7
Annotation: O dějinách francouzské literatury, které vyjdou ve Francii jako práce řady současných významných spisovatelů beletristů o francouzských klasicích.
Article
17
In: Zeitschrift für slavische Philologie. -- Roč. 17, 1941, s. 179n
Annotation: Pokračování článku z Zeitschriftu 15, 1938, 155n; referáty o slovenských literárně historických publikacích novější doby.
Article
18
In: Zeitschrift für slavische Philologie. -- Roč. 15, 1938, s. 155-169
Annotation: Referáty o 16 publikacích pojednávajících o slovenském duchovním vývoji převážně v 19. století.
Article
19
In: Slavische Rundschau. -- Roč. 9, 1937, č. 5, s. 313-316
Annotation: O některých etnografických, jazykovědných a literárně-historických bulharských publikacích, z posledních zejména o čtyřsvazkových Dějinách...
Article
20
In: Věstník České akademie věd a umění. -- Roč. 17, 1908, č. 8, listopad, s. 436-453
Annotation: Doba od třetiny XII. do třetiny XIV. věku (1226-1328). Popularisování eposu národního, historie, literatura naučná, satira a allegorie, dramatická...
Article