By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 1, 1945, č. 31, 11. 7., s. 3
Annotation: Glosa.
Article
2
In: Biblio. -- Roč. 1 (6), 2013, č. [9], prosinec, s. 8
Annotation: Úryvek z causerie z roku 1989 o známých literárních oslavách češtiny a neblahém současném stavu.
Article
3
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 33, 8. 2., s. 5
Annotation: Článek.
Article
4
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1951, č. 8, s. 1247-1253
Annotation: Referát o podstatě básnického jazyka nahlíženého perspektivou marxismu-leninismu přednesený na besedě se začínajícími autory v srpnu 1950...
Article
5
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [17], 1970, podzim/zima, s. 18-19
Annotation: Esej o obtížném vymezení sémantiky slova "poezie".
Article
6
In: Bonifác [samizdat]. -- Č. [2], [1986], s. [1-3]
Annotation: Úvaha na téma dokonalé umělecké dílo.
Article
7
In: Objekt [samizdat]. -- Sv. 4, 1960, s. [81]-[89]
Annotation: Obecná úvaha o smyslu a charakteru moderní poezie.
Article
8
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 18. 12. 2015
Annotation: Ukázka z knihy, která vychází v nakladatelství Malvern; s úvodní poznámkou.
Article
9
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 6, červen, s. 21
Annotation: Autor se ohrazuje proti "školometskému prosazování "čisté poezie"" a zdůrazňuje moc slova jako nejvýznamnější složky poezie vůbec.
Article
10
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 3, 1953, č. 9, prosinec, s. 274-278
Annotation: Metodický výklad.
Article
11
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 27, 2016, č. 2, 24. 6., s. 96-97
Annotation: Úvaha o návratech básnických forem a úloze refrénu v písňových textech.
Article
12
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 25, 2014, č. 32, 4. 8., s. 72
Annotation: Rozhovor s americkým spisovatelem žijícím v Česku a píšícím specifickou češtinou.
Article
13
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 23, 2014, č. 16, 30. 9., s. 15
Annotation: Anketa o potížích nejen současné české dramatiky a vhodnosti češtiny jako jazyku dramatu.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 2, 1946/1947, č. 40, 20. 6. 1947, s. 1, 2
Annotation: Úvodník o nové básnické generaci, jejich básnickém jazyku a nadšení z druhé republiky.
Article
15
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 62, 2014, č. 6, prosinec, s. 807-813
Annotation: Úryvek z knihy "Mehrsprachigkeit in der Literatur".
Article
16
In: Věda a život. -- ISSN 0322-8258. -- Roč. 11, 1945, č. 8, s. 355-359
Annotation: Autor uvažuje o fenoménu jazyka v souvislosti s literárními díly.
Article
17
online
Webarchiv
In: Téma [online]. -- ISSN 1214-505X. -- Roč. 1, 2003, č. 0, 16. 9.
Annotation: Rozbor, ve kterém autor vysvětluje užití básnické formy balata. Báseň byla zveřejněna v též čísle.
Article
18
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 65, 2014/2015, č. 3, s. 145-148
Annotation: Jazykový rozbor.
Article
19
online
Webarchiv
In: Neviditelný pes [online]. -- ISSN 1212-673X. -- 6. 12. 2006
Annotation: Esej o krásách literárního jazyka věnovaný srovnání jazykové úrovně české a překladové fantasy literatury.
Article
20
online
Webarchiv
In: Neviditelný pes [online]. -- ISSN 1212-673X. -- 23. 7. 2013
Annotation: Článek věnovaný češtině jako nástroji literatury a komunikace.
Article