By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 57, 1949, č. 139, 15. 6., s. 1
Annotation: Úvodník o potřebě nových pohledů na literární dějiny.
Article
2
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 45, 1989, č. 64, 16. 3., s. 4
Annotation: Kurzíva o dnešním zájmu o klasickou literaturu.
Article
3
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 59, 2015, č. 138, 20. 7., s. 8
iHNed.cz [online]. -- 20. 7. 2015
Annotation: Komentář debaty o nutnosti/zbytečnosti povinné četby ve školách a literárním kánonu.
Article
4
In: World Literature Studies. -- ISSN 1337-9275. -- Vol. 7, 2015, n. 3, s. 3-15
Annotation: Studie se věnuje formování literárního kánonu a toho týkajících se debat, studie obsahuje části: Kultúra, tradícia, komunikácia; Zoznamy,...
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 3, 1947/1948, č. 39, 18. 6. 1948, s. 2
Annotation: Zpráva zaznamenává rozhovor dělníků s kulturními referenty, jaké by chtěli kupovat knihy.
Article
6
In: Lidové noviny. -- Roč. 35, 1927, č. 559, 6. 11., s. 13
Annotation: Kritika upravovaných vydání klasiků. Zdarma.
Article
7
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 30, 2014, č. 5, 14. 5., s. 26
Annotation: Úvodní komentář k bloku článků (s. 29-45) věnovaných české literární klasice a její současné recepci a reprezentaci.
Article
8
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 57, 1949, č. 108, 8. 5., s. 6
Annotation: O zaměření a významu edice Národní knihovna.
Article
9
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 66, 2015/2016, č. 5, s. 234-241
Annotation: Článek o školním literárním kánonu; autor polemizuje s monografií Canon. Otázky kánonu v literatuře a vzdělávání.
Article
10
In: World Literature Studies. -- ISSN 1337-9275. -- Vol. 7, 2015, n. 3, s. 42-54
Annotation: Studie se zabývá nástinem hlavních bodů výzkumu v humanitních vědách, věnuje se otázce literárního hodnocení a diskusi o normativní a deskriptivní...
Article
11
In: World Literature Studies. -- ISSN 1337-9275. -- Vol. 4 [21], 2012, n. 4, p. 128-130
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 28, 2018, č. 36, 27. 8., s. 7
Annotation: Glosa reaguje na článek S. Lauder, který vyšel v Respektu a který se věnuje tématu povinná literatura.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 3, 1947/1948, č. 60, 12. 11. 1948, s. 2
Annotation: Článek o započetí vydávání edice Knihovny klasiků Národní knihovny.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 3, 1947/1948, č. 39, 18. 6. 1948, s. 11
Annotation: Komentář edičních plánů českých nakladatelství, která by chtěla vydávat ve velkém knihy národních klasiků.
Article
15
In: Knihy 94. -- ISSN 1211-0620. -- Roč. 4, 1994, č. 42, 24. 10., příl. Knihkupec a nakladatel, roč. 13, s. 2
Annotation: Rozhovor s obchodním manažerem ostravského nakladatelství Sfinga o nové edici Klasické čtení.
Article
16
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 30, 2014, č. 7, 15. 9., s. 5-6
Annotation: Polemický komentář k rozhovoru s V. Vaňkem v č. 5/2014 k tématu "Co s českou klasikou?".
Article
17
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 29, 2018, č. 33, 13.-19. 8., s. 8
Annotation: Polemický dopis k článku o literárním kánonu (Respekt č. 30/2018).
Article
18
In: Plav. -- ISSN 1802-4734. -- Roč. 16, 2020, č. 1, s. 8-11
Annotation: Esej k tématu čísla konzervatismus a vztahu beletrie a politiky.
Article
20
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 60, 2013, č. 5, s. 423-433
Annotation: Překlad studie. Autor poukazuje na fáze života či etapy existence kánonu, a to zejm. ve vztahu k socialistickému realismu a v kontextu ruské (sovětské)...
Article