By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lžička v šuplíku. -- Roč. 1, 2011, č. 1, březen, s. 23
Annotation: Bio-bibliografická poznámka doprovázející otisk recenze.
Article
2
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 24, 2013, č. 206, 4. 9., příl. Doma Dnes, č. 36, s. 38
Annotation: Bio-bibliografická poznámka doprovázející otisk fejetonu K. Kubíčkové.
Article
3
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 24, 2013, č. 267, 16. 11., příl. Kavárna, s. B6
Annotation: Bio-bibliografická poznámka o KK, doprovázející otisk jejího článku.
Article
4
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 16, 2016, č. 3, s. 305-306
Annotation: Medailon profesorky D. Moldanové (* 12. 5. 1936).
Article
5
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 63, 2015, č. 4, září, s. 27
Annotation: Rozhovor s L. Heczkovou, mj. o ženách, které se v 19. století věnovali literární kritice; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
6
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 25, 2014, č. 30, 5. 2., příl. Doma Dnes, č. 5, s. 30
Annotation: Biografická poznámka dorpovázející otisk fejetonu K. Kubíčkové.
Article
7
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 29, 2018, č. 21, 24. 5., s. 62
Annotation: Vzpomínka na I. Zítkovou.
Article
8
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 3, 1957, č. 88 (632), 13. 4., Literární příl., s. [3]
Annotation: Článek o eseji R. Grebeníčkové.
Article
9
online
Webarchiv
In: Bubínek Revolveru [online]. -- 7. 5. 2018
Annotation: Polemika s textem L. Malé "Kritická teorie jako lifestyle", který vyšel na Bubínku Revolveru 22. 4. 2018 a také v Revolver Revue (in: Revolver Revue,...
Article
10
In: Prostor. -- ISSN 0862-7045. -- Roč. 37, 2020, č. 114, 16. 12., s. 78-85
Annotation: Úvaha o významu a užitečnosti literatury v současnosti; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 85).
Article
11
In: Pulsy. -- ISSN 2336-6737. -- Roč. 1, 2014, č. 2, prosinec, s. 10-19
Annotation: Rozhovor s E. Klíčovou, především o literární kritice, s fot.
Article
12
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 13, 2017, č. 20, 27. 9., s. 22-23
Annotation: Anketa na téma literární kritika: co by měla splňovat a jaké má dnes postavení ve společnosti.
Article
13
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 28, 2017, č. 9, září, příl. Biblio, s. 2
Annotation: Rozhovor s S. Martínkovou Rackovou, mj. o její literární tvorbě; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
14
online
In: Ravt [online]. -- R. 2021, č. 7
Annotation: Esej o autorském záměru, autorka na základě internetového průzkumu a rozhovorů s různými spisovateli stanovuje čtyři druhy autorského záměru:...
Article
15
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. 4+136, 2020, č. 5, s. 158
Annotation: Medailon.
Article
16
In: Prostor Zlín. -- ISSN 1212-1398. -- Roč. 22, 2015, č. 4, s. 58-59
Annotation: Básně S. Richterové z cyklu Slyšet obrazy; doplněno o bio-bibliografickou poznámku.
Article
17
In: Literka. -- Roč. 15, 2021, č. 3, 11. 3., s. [2]
Annotation: Medailon literární kritičky a historičky V. Liškové.
Article
18
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 16, 2015, č. 4, duben, s. 5
Annotation: Zpráva o otištění rozhovoru s literární kritičkou E. Klíčovou.
Article
19
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 26, 2016, č. 23, 30. 5., s. 20
Annotation: Rozhovor s D. Kaprálovou o životě v Německu a Česku.
Article
20
online
Webarchiv
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- Roč. 31, 2016, č. 102, březen, s. 216-218
Bubínek Revolveru [online]. -- 19. 1. 2016
Annotation: Kritika šestidílného seriálu E. Klíčové o současné české literatuře (Právo říjen - listopad 2015, příloha Salon).
Article