By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


Search alternatives:
"literární kritici" » "literární kritice", "literární kriticky", "literární kriticka"
1
online
Webarchiv
In: Dobrá adresa [online]. -- ISSN 1804-963X. -- Roč. 14, 2013, č. 12, s. 15
Annotation: Humorný fejeton o literárních kriticích.
Article
2
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 27, 1947, č. 80, 4. 4., s. 2.
Annotation: Vybrané výroky F. X. Šaldy.
Article
3
In: Otázky divadla a filmu. -- ISSN 2336-8578. -- Roč. 2, 1946, č. 1, s. 181-189
Annotation: Článek k výročí úmrtí.
Article
4
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 13, 2017, č. 13, 21. 6., s. 5
Annotation: Úvaha o tom, jak autor začal psát o literatuře.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. [1], 1957/1958, č. 4, 25. 12. 1957, s. 2
Annotation: Rozhovor s F. X. Šaldou publikovaný roku 1924 v časopise Kritika.
Article
6
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 1, 1976, č. 1, květen, s. 66-67
Annotation: Zamyšlení nad úlohou recenzenta a nad autorovými vlohami pro toto povolání.
Article
7
online
Webarchiv
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 234, 9. 10., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 6, č. 39, s. 1
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 6, 2019, č. 39, 9. 10.
Annotation: Báseň věnována M. Blahynkovi.
Article
8
In: Časopis pro moderní filologii. -- ISSN 0008-7386. -- Roč. 42, 1960, č. 2, s. 113-115
Annotation: Biografický článek o B. Wellkovi, básníkovi, literárním kritikovi, mj. i překladateli J. Vrchlického do němčiny (viz ČMF 42, 1960, č. 2, s....
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 16, 2. 10., s. 3
Annotation: Rozhovor zejména o literární kritice.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 3, 1947/1948, č. 46, 6. 8. 1948, s. 1
Annotation: Článek o špatné komunikaci mezi spisovateli a lidem, co se týče definování umění a neumění.
Article
11
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 27, 1947, č. 286, 9. 12., s. 2.
Annotation: Článek.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. [1], 1957/1958, č. 6, 22. 1. 1958, s. 4
Annotation: Glosa o úloze (literárního) kritika (v moderní době).
Article
13
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 4, s. 493-497
Annotation: Osobní vzpomínka na Bedřicha Václavka jako pedagoga a literárního kritika.
Article
14
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 22, 1957, č. 2, 10. 1., s. 8
Annotation: Vzpomínka.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 2, 1953, č. 24, 13. 6., s. 5
Annotation: Text přijatého usnesení rozšířeného plenárního zasedání sekce kritiků SČS na Dobříši 5. - 7- 6. 1953.
Article
16
In: Praha - Moskva. -- ISSN 0032-6593. -- Roč. 25, 1980, č. 5, s. 44-47
Annotation: K 50. výročí narození.
Article
17
In: Praha - Moskva. -- ISSN 0032-6593. -- Roč. 25, 1980, č. 5, s. 48-49
Annotation: Medailón.
Article
18
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 30, 1979/1980, č. 7, březen 1980, s. 331-334
Annotation: Medailón.
Article
19
In: Brněnský deník Rovnost. -- ISSN 1802-0887. -- Roč. [23], 2013, č. 209, 7. 9., s. 17
Annotation: Poznámka o J. Fučíkovi u příležitosti 70. výročí jeho popravy v Berlíně 8. 9.
Article
20
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 29, 2016, č. 105, 5. 5., s. 20
Annotation: Fejeton k sedmdesátinám V. Justa.
Article