By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 10, 1997, č. 57, 8. 3., příl. Národní, č. 10, s. 5
Annotation: Příspěvek do diskuse o potřebnosti kritiky, vyvolané paličským inzerátem divadla Ta Fantastika.
Article
3
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1956, č. 5, s. 484-498
Annotation: Studie zabývající se soudobým stavem literární kritiky, jejími perspektivami a úkoly. Literární kritika by se měla zdokonalit předevšímve...
Article
4
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1951, č. 4, s. 601
Annotation: Poznámky ke stavu soudobé literární kritiky.
Article
5
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1951, č. 5, s. 797-798
Annotation: Polemika s kritickým obsahovým rozborem ročníku 1951 Nového života z pera Václava Stejskala uveřejněným v Lidových novinách 12. 5. 1951.
Article
6
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1951, č. 8, s. 1280-1281
Annotation: Příspěvek k diskuzi o české literární kritice probíhající průběžně na stránkách Nového života, roč. 1951; požadavek srozumitelnosti...
Article
7
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1951, č. 10, s. 1570-1577
Annotation: Příspěvek k průběžné debatě na stránkách Nového života roč. 1951 o literární kritice, jejím postavení a funkci v soudobé literatuře,...
Article
8
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 5, 1949, č. 43, 20. 2., s. 2
Annotation: Článek o úloze literární kritiky.
Article
9
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 1, 1954, č. 3, březen, s. 106-110
Annotation: Přetisk referátu předneseného „na plenárce kritiků 17. února 1954 v Brně“; kritizována mj. schematičnost a frázovitost dobové literární...
Article
10
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 1, 1952, č. 46/47, 20. 12., s. 7
Annotation: Esej.
Article
11
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 2, 1946, č. 11, 13. 1., s. 3
Annotation: Stať o vlastnostech literární kritiky.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 16, 2005, č. 15, 11. 4., s. 16
Annotation: Přetisk úvahy (její části?) o funkci literární kritiky z LtN č. 15/1955; v rubrice Před 50 lety.
Article
13
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 64, 2003, č. 4, listopad, s. 276-287
Annotation: Studie; pomocí dvou typů následného interview byly získány informace o četbě japonské novely pětašedesátiletou čtenářkou.
Article
14
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 12, 2001, č. 4, prosinec, s. 3-8
Annotation: Studie o kritické profesi.
Article
15
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 8, 2002, č. 23, 7. 6., s. 1
Annotation: Esej.
Article
16
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 18, 2002, č. 9, s. 15
Annotation: Odpověď na vlastní otázku: "Martine, kterým lidem bys v žádném případě nepoložil otázku?"
Article
17
In: Sedmá generace. -- ISSN 1212-0499. -- Roč. 8, 1999, č. 2, únor, s. 19
Annotation: Úvaha o kritickém žánru.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 4, 1960, č. 30, 28. 7., s. 8
Annotation: Shrnutí úvodníku (Zásadně a přátelsky) z 21. 7. 1960 .
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 16, 1968, č. 1, únor, s. 72-103
Annotation: Obrana principů tzv. nové kritiky.
Article
20
In: Obroda. -- ISSN 0473-7245. -- Roč. 1, 1968, č. 3, s. ?
Annotation: Studie.
Article