By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


Search alternatives:
"literární muzea" » "literární musea"
1
In: Typografia. -- ISSN 0322-9068. -- Roč. 89, 1986, č. 10, říjen, s. 386-388
Annotation: O tamním muzeu a Památníku tvůrcům, překladatelům a tiskařům: Bible kralická; k 50. výročí.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 2, 1953, č. 19, 9. 5., s. 3
Annotation: Zahajovací projev.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 2, 1953, č. 20, 16. 5., s. 2
Annotation: O slavnostním otevření 8. 5. 1953 a vydání Katalogu musea české literatury.
Article
4
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 73, 1958, č. 127, 29. 5., s. 3
Annotation: Článek o založení oddělení a o jeho činnosti a plánech.
Article
5
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 1, 1955, č. 15, 19. 4., s. [3].
Annotation: Zpráva.
Article
6
7
In: Časopis Národního musea. Oddíl věd společenských. -- ISSN 0862-531X. -- Roč. 124, 1955, č. 2, s. 177-188
Annotation: Stať připomíná nejdůležitější články, které vyšly v těchto letech a jež reflektují vývoj muzeologie v tomto období. Jedná se do velké...
Article
8
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 8, 1952, č. 61, 12. 3., s. 5
Annotation: Glosa.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 22, 29. 5., s. 1-2
Annotation: Fejeton.
Article
10
In: Oko. -- R. 1993, č. 3, jaro/léto, s. 31
Annotation: Poznámka k otevření stálé expozice a studovny exilové literatury Svědectví o nás v muzeu v Semilech.
Article
11
In: Jahrbücher. -- Roč. 2, 1831, č. 1, s. 115-117
Annotation: Oznámení, že se zakládá Musejní sbor pro českou řeč a literaturu, spolu s ním stanovy a fond, z něhož mají být vydávány dobré české...
Article
12
In: Časopis Moravského musea v Brně. Vědy společenské = Acta Musei moraviae. Scientiae sociales. -- ISSN 0323-0570. -- Roč. 38, 1953, s. 183-184
Annotation: Zpráva stručně představuje nově otevřený Památník národního písemnictví na Strahově.
Article
13
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 73, 1958, č. 92, 18. 4., s. 2
Annotation: Zpráva o jeho založení.
Article
14
In: Svobodný zítřek. -- ISSN 2336-8616. -- Roč. 2, 1946, č. 3, 17. 1., s. 5
Annotation: Pokračování historie stěhování Baarova muzea a líčení listopadu 1938 na Chodsku.
Article
15
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 15, 1959, č. 111, 10. 5., s. 3
Annotation: Informační glosa.
Article
16
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 32, 2021, č. 25, 30. 1., příl. Scéna, s. 11
Annotation: Zpráva o projektu "Literární muzea Památníku národního písemnictví".
Article
17
Annotation: Kolektivní monografie se zabývá otázkou, do jaké míry jsou hmotné věci jako pozůstatky memorabilizovány a hrají roli svědků kulturně-historického...
Book
18
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 9, 1953, č. 103, 1. 5., s. 6
Annotation: K chystanému otevření PNP 9. 5. 1953.
Article
19
Published České Budějovice : b. n., 1981.
Annotation: S Předmluvou (s. 5-6) a s oddíly: Stručné dějiny archivu a obecné zhodnocení fondů a sbírek, Zpracování a užívání soupisu, Schéma řazení...
Book
20
by Cejpek, Jiří, 1928-2005, Hlaváček, Ivan, 1931-, Kneidl, Pravoslav, 1927-2003
Published Praha : Univerzita Karlova, vydavatelství Karolinum, 1996.
Annotation: Skripta; s úvodními poznámkami J. Cejpka (s. 5-10) a s oddíly: Vybrané kapitoly z obecných dějin knihoven a knihovnictví (s. 11-55); Přehledné...
Book