By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 8, 1995, č. 57, 8. 3., s. 9
Annotation: O sebevraždě jako literárním námětu a faktu v životě spisovatele.
Article
2
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2019, č. 6, 21. 3., s. 20
Annotation: Recenze na sbírku básní P. Kolmačky "Život lidí, zvířat, rostlin a včel".
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 2, 1953, č. 3, 17. 1., s. 4
Annotation: Příspěvek do probíhající diskuse o stavbách socialismu jako výzvě literatuře.
Article
4
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 4, 1948, č. 73, 26. 3., s. 5
Annotation: Úvaha o dramatických námětech.
Article
5
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 20, 24. 1., s. 5
Annotation: Úvaha o tématech českého románu oproti románu světovému.
Article
6
In: Slovesná věda. -- ISSN 1803-0890. -- Roč. 4, 1950/1951, č. 4/5, s. 190-200
Annotation: Článek o významu znalosti faktografie pro literární dějiny.
Article
7
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 1, 1952, č. 38, 25. 10., s. 4
Annotation: Úvaha.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 29, 16. 7., s. 1
Annotation: Úvodník.
Article
9
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 1, 1952, č. 44, 6. 12., s. 4
Annotation: Příspěvek do probíhající diskuse.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 2, 1953, č. 30, 25. 7., s. 3
Annotation: Mj. o kvalitě časopisecky publikovaných povídek s vojenskou tematikou.
Article
11
In: Dar. -- ISSN 2336-8454. -- Roč. 1, 1948, č. 2, 25. 2., s. 10
Annotation: Článek o tematizaci průmyslového dělníka v literatuře.
Article
12
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 6, 10. 6., s. 6
Annotation: Úvaha o dopadech pandemie covid-19 na literaturu a možnostech jejího literárního zpracování.
Article
13
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 270, 21. 11., s. 3
Annotation: Rozhovor o knižním námětu: čeští skláři, české sklo, který se objevuje v chystaném reportážním seriálu I. Černého.
Article
14
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 29, 2019, č. 78, 2. 4., s. 16
Novinky.cz [online]. -- 2. 4. 2019
Annotation: Rozhovor S. Růžové s autorkou souboru povídek "Maličkost pro premiéra a jiné povídky" M. Mlíčkovou Jelínkovou.
Article
15
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 29, 2019, č. 86, 11. 4., příl. Salon, č. 1119, s. 17
Salon. -- 16. 4. 2019
Annotation: Rozhovor P. Viziny s básníkem A. Borzičem, mj. o jeho nové sbírce básní "Západo-východní zrcadla".
Article
16
online
In: Čítárny [online]. -- 19. 7. 2016
Annotation: Zpráva přináší přehled dětských knih o medvědech.
Article
17
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 1, 1952, č. 45, 13. 12., s. 4
Annotation: Shrnutí diskuse o "velkých stavbách socialismu" jako literárních látkách.
Article
18
In: Kritický sborník. -- ISSN 0862-819X. -- Roč. 18, 1998/1999, č. 1, podzim 1998, s. 27-35
Annotation: Esej s příklady z literárních děl. S poznámkou Závěrečná kapitola z autorovy chystané knihy Teorie žvástu.
Article
19
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 7, 1960, č. 10, říjen, s. 479
Annotation: Glosa o stati J. Batuška ze sborníku Vám poděkování a lásku Vám, která se zabývá tematizací osvobození v květnu 1945 v české poezii a próze.
Article
20
In: Setkání s dvorním šaškem Nebeského království. -- S. 5-6
Annotation: Předmluva autora přibližující text a jeho inspirační zdroje; s poznámkou o titulech vydaných v první a druhé řadě edice (s. 79-81).
Book Chapter