By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Křesťanská revue. -- ISSN 0023-4613. -- Roč. [22], 1955, č. 1, 25. 1., s. 8
Annotation: Poznámka o možnostech revize překladu Kralického textu.
Article
2
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 13, 1957, č. 76, 29. 3., s. 3.
Annotation: Článek.
Article
3
online
In: Dým [samizdat]. -- Č. 28, 1980, listopad, s. [25]
Annotation: Překlad písně Ch. Aznavoura.
Article
4
In: Prager Presse. -- Roč. 12, 1932, č. 178, 30. 6., odpolední vydání, s. 7
Annotation: Úvaha nad překladovou literaturou podle Bibliografického katalogu ČSR na r. 1931 z hlediska geografické orientace a literární hodnoty.
Article
5
In: Telegraf. -- Roč. 2, 1930, č. 220, 27. 9., s. 2
Annotation: Výčet chystaných překladů, jež vyjdou v nové ediční sezoně.
Article
6
In: Středisko. -- Roč. 1, 1930/1931, č. 1, říjen 1930, s. 23-24
Annotation: Atlantis. Přehled dosud vydaných překladů.
Article
7
In: Národní listy. -- Roč. 3, 1862, č. 77, 2. 4., s. 3
Annotation: Zpráva o edici Bibliotéka klasiků uvádí přehled chystaných překladů.
Article
8
In: Květy. -- Roč. 6, 1871, č. 10, 9. 3., s. 79
Annotation: Výčet spisů připravených v českém překladu pro první svazky edice Biblioteka klasických spisův cizojazyčných.
Article
9
by Levý, Jiří, 1926-1967
Published Praha : Apostrof, 2012.
Annotation: Monografie představuje čtvrté vydání dosud nepřekonané práce české teorie překladu, na které vyrůstaly generace překladatelů; autor zevrubně...
Book
10
In: Ranní noviny. -- R. 1938, č. 139, 15. 6., s. 4
Annotation: O překladech děl čs. spisovatelů do evropských jazyků.
Article
11
In: Prager Presse. -- Roč. 17, 1937, č. 224, 17. 8., odpolední vydání, s. 6
Annotation: O ročence překladové literatury Index translationum, vydávané Mezinárodním ústavem pro duševní spolupráci v Paříži při Společnosti národů,...
Article
12
In: Prager Presse. -- Roč. 5, 1925, č. 344, 16. 12., odpolední vydání, s. 6-7
Annotation: O potřebě prohlubovat a rozšiřovat zájem o slovanskou vzájemnost též na poli krásné literatury (překlady apod.); stručný přehled současného...
Article
13
by Hrdlička, Milan, 1960-
Published Praha : Univerzita Karlova, 1995.
Annotation: Studie; s úvodem a s kapitolami: O přeložitelnosti, K problematice zaměření uměleckého překladu na čtenáře, K jazykovému zaměření překladatele...
Book
14
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 291, 15. 12., s. 23, příl. Orientace, s. v
Annotation: Ukázky z vybraných dopisů, které vyšly v knize "Když klec je pořád na spadnutí : vzájemná korespondence Antonína Přidala a Jana Zábrany z...
Article
15
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 31, 2020, č. 2, únor, příl. Biblio, s. 9
Annotation: Úvaha o překladatelské činnosti.
Article
16
In: Prager Presse. -- Roč. 5, 1925, č. 15, 15. 1., odpolední vydání, s. 6
Annotation: S výčtem cizojazyčných překladů díla pana: Herrmann Ignát. O jeho knize "Před padesáti lety". I. Praha, F. Topič 1924.
Article
17
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 31, 2021, č. 61, 13. 3., s. 10
Novinky.cz [online]. -- 15. 3. 2021
Annotation: Rozhovor s překladatelkou italské literatury A. Flemrovou především o ocenění práce překladatele.
Article
18
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1983, č. 48, 30. 11., příl. Kmen, č. 48, s. 1, 3
Annotation: Analýza kupního a čtenářského zájmu o novinky překladové literatury na našem trhu.
Article
19
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 13, 2002, č. 12, 13. 6., s. 9
Annotation: Článek o semináři (fiktivním), jehož tématem byly "názory věhlasného spisovatele Alana Cuntery na překládání".
Article
20
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 20, 2009, č. 40, 29. 9., příl. Nové knihy, s. D
Annotation: Přehled navržených titulů.
Article