By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 35, 2019, č. 1, 14. 1., s. 23
Annotation: Fejeton o literární postavě.
Article
2
In: Posel z Prahy. -- Roč. 15, 1874, č. 47, 25. 2., s. 1-2
Annotation: Různé verse pověsti o Ahasverovi. Věčný žid.
Article
3
In: Lógr. -- ISSN 1804-6835. -- Roč. 5, 2015, č. 18, zima, s. 27-29
Annotation: Článek se věnuje komiksovým superhrdinům.
Article
4
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1952, č. 6, s. 950-953
Annotation: Poznámky k soudobé dětské literatuře, především k dětskému hrdinovi, jenž by měl být pro dětského čtenáře co nejautentičtější a měl...
Article
5
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 7, 1951, č. 53, 4. 3., s. 9
Annotation: O ženských postavách a ženách-čtenářkách.
Article
6
In: Libussa. -- Roč. 5, 1846, s. 179-187
Annotation: Poznámka: Veleda, die deutsche Seherin, prophezeite an den Ufern der Lippe in den Trümmern des Thurmes "Alliso".
Article
7
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [11], 1964, duben/květen/červen, s. 13
Annotation: Autorská poznámka o čechovovském hrdinovi románu Divný člověk (Praha : Československý spisovatel, 1964).
Article
8
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 68, 2016, č. 4, s. 152-154
Annotation: Formulování zásad, kterých by se měl autor držet v případě literárních postav. Seriál tvůrčího psaní.
Article
9
10
online
Webarchiv
In: Ikaros [online]. -- ISSN 1212-5075. -- Roč. 12, 2008, č. 13
Annotation: Studie zabývající se postavami "Čtyřlístku" z hlediska výběru a obliby jejich četby, dopadu četby na jejich konání a na sociální interakce...
Article
11
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 17, 2018, č. 4, duben, s. 14
Annotation: Fejeton o tom, jak spisovatel žije se svými postavami.
Article
12
online
Webarchiv
In: Ikaros [online]. -- ISSN 1212-5075. -- Roč. 3, 1999, č. 6
Annotation: Studie se zabývá problematikou komunikační struktury postav, a to na základě analýzy dvanácti titulů české literatury.
Article
13
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 26, 2015, č. 4, 19. 2., s. 16-17
Annotation: Esej zaměřený na příklady ze světové literatury.
Article
14
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 31, 2020, č. 2, 15. 9., s. 174-177
Annotation: Rukopisné poznámky ke koncepci závěru autorova románu "Muž bez vlastností".
Article
15
16
online
In: Slavica litteraria. -- ISSN 1212-1509. -- Roč. 13, 2010, č. 1/2, 30. 11., s. 23-32
Annotation: Studie.
Article
17
In: Lidové noviny. -- Roč. 51, 1943, č. 278, 10. 10., s. 5
Annotation: Severské báje o Sigurdovi a Gudrúně - prozaické převedení podle staroseverské sbírky Edda.
Article
18
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 19, 1950, č. 41, 11. 10., s. 987-989 - č. 42, 18. 10., s. 1010-1011
Annotation: Literárněvědná studie srovnávající postavy literárních děl v buržoazních a lidovědemokratických kulturách.
Article
19
In: Výčepní list. -- Roč. 11, 2011, č. 21, 7. 7., s. 4
Annotation: Komiksová perzifláž původních kreslených Rychlých šípů s novým, parodickým textem P. Rýgla o byrokratickém kumulování potvrzení.
Article
20
In: Výčepní list. -- Roč. 11, 2011, č. 22, 25. 12., s. 4
Annotation: Komiksová perzifláž původních kreslených Rychlých šípů s novým, parodickým textem P. Rýgla o byrokratickém kumulování potvrzení.
Article