By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Published Praha : Literární archiv Památníku národního písemnictví, 1996.
Annotation: Soupis fragmentu archivu; s úvodním komentářem (s. 1-2); s oddíly: Korespondence; Rukopisy (poezie; próza; články).
Book
2
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 32, 2016, č. 2, 17. 2., s. 46
Annotation: Úvaha se věnuje důležitosti rukopisů a jejich snadnému zániku, pokud jsou v elektronické formě.
Article
3
In: Grand Biblio. -- ISSN 1802-3320. -- Roč. 3, 2009, č. 1/2, 27. 1., s. 49
Annotation: Článek o autorských právech.
Article
4
In: Kolo. -- Roč. 1, 1930, č. 4, s. 16
Annotation: Zpráva o obsahu literární pozůstalosti nedávno zemřelého: Chaloupka Josef.
Article
5
In: Kolo. -- Roč. 1, 1930, č. 6, s. 15
Annotation: Informace o vydávání některých prací z literární pozůstalosti: Chaloupka Josef.
Article
6
In: Kolo. -- Roč. 1, 1930, č. 7, s. 15-16
Annotation: Pisatel podává podrobný výčet pozůstalosti: Chaloupka Josef, týkající se básní, aktovek i prózy; zejména pak referuje o válečném románu...
Article
7
In: Kolo. -- R. 1931, č. 1, leden, s. 10-11
Annotation: O literárních aktivitách: Klíčník Arnold, který zemřel před 4 roky v Brně (22. 1. 1927, nar. 1886 v Brně) ve věku 41 let. Jeho hlavní význam...
Article
8
In: Kolo. -- R. 1931, č. 3/4, březen/duben, s. 45-46
Annotation: A. Veselý se zabývá literární pozůstalostí: Kolář Ladislav a jejími inspiračními zdroji: lékařským povoláním a válečnými zkušenostmi....
Article
9
In: Kolo. -- R. 1931, č. 9/10, prosinec, s. 130-131
Annotation: Vzpomínka na Bystřinu (+18. 7. 1931) a na jeho záměr napsat své paměti, k němuž, až na několik náčrtků, už nedošlo.
Article
10
In: Národní listy. -- Roč. 47, 1907, č. 352, 21. 12., s. 1
Annotation: Úvaha o knize: Kvapilová Hana, Literární pozůstalost. Praha, F. Šimáček.
Article
11
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 1, 1945, č. 30, 26. 6., s. 1-2
Annotation: O okolnostech.
Article
12
In: Život Plzeňska. -- ISSN 2464-4757. -- Roč. 4, 1953, č. 5, 15. 5., s. 79-80
Annotation: Soupis pozůstalosti.
Article
13
In: Literární archiv. -- ISSN 0231-5904. -- Sv. 27, 1994, s. 277-278
Annotation: Zpráva.
Article
14
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1955, č. 2, s. 220
Annotation: Článek upozorňuje na nevydané rukopisy v pozůstalosti J. Vrchlického, zejména rukopisy Pamětí a několika básnických knih.
Article
15
by Wagner, Jan, 1922-
Published Praha : Literární archív Památníku národního písemnictví, 1965.
Annotation: Soupis korespondence.
Book
16
by Wagner, Jan, 1922-
Published Praha : Literární archív Národního muzea, 1963.
Annotation: Soupis korespondence s českými spisovateli, seznam rukopisů apod.
Book
17
In: Kolo. -- Roč. 1, 1930, č. 8, s. 14
Annotation: Týká se literární pozůstalosti: Elgart Sokol Karel, zejména chystaného románu Tři studny, z něhož však zůstal jen náčrtek.
Article
18
In: Lidové noviny. -- Roč. 31, 1923, č. 177, 9. 4., s. 2
Annotation: Stále nevyřešenou otázkou zůstává literární pozůstalost básníka: Hviezdoslav Pavel Orzágh, stejně tak otázka uložení básníkových ostatků,...
Article
19
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 1, 1954, č. 12, prosinec, s. 576
Annotation: Glosa k nezájmu o literární a bibliografickou pozůstalost J. Zaorálka uloženou v jeho vile v Roztokách u Prahy.
Article
20
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 24, 2013, č. 2, s. 91
Annotation: Ediční poznámka k básním z pozůstalosti Ivana Blatného otištěným na s. 80-91.
Article