By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 4, 2003, č. 8, srpen, s. [7]
Annotation: Úvaha o literárních soutěžích.
Article
2
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 6, 2005, č. 11, listopad, s. 3
Annotation: Zpráva o uzávěrce nominací do literární soutěže.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 4, 1960, č. 10, 10. 3., s. 2
Annotation: Zpráva o počtu došlých příspěvků.
Article
4
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 12, 2013, č. 9, září, příl. Listy Ason-klubu, č. 9, s. 3-5
Annotation: Informace o různých soutěžích.
Article
5
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 4, 1948, č. 166, 17. 7., s. 2
Annotation: Zpráva o vypsání literární soutěžě Závodním klubem Škodových závodů.
Article
6
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 12, 2013, č. 10, říjen, příl. Listy Ason-klubu, č. 10, s. 5-6
Annotation: Informace o různých soutěžích.
Article
7
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 5, 1949, č. 13, 16. 1., s. 2-5
Annotation: Článek o průběhu a výsledcích vánoční jiráskovské soutěže. Ukázky soutěžních prací.
Article
8
online
Webarchiv
In: Dobrá adresa [online]. -- ISSN 1804-963X. -- Roč. 14, 2013, č. 6, s. 63
Annotation: Zpráva o vyhlášení soutěže DA o nejlepší básnický či prozaický text, který musí obsahovat slovní spojení "pošťákova flanděra".
Article
9
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 5, 1949, č. 255, 30. 10., s. 2
Annotation: Zpráva o výsledcích lit. soutěže "Pracující do literatury" vč. seznamu oceněných.
Article
10
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 5, 1949, č. 99, 28. 4., s. 2
Annotation: Zpráva o pozitvní ohlasu vyhlášení lit. soutěže "O novou vesnici".
Article
11
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 15, 1959, č. 19, 22. 1., s. 2
Annotation: Zpráva o vypsání literární soutěže o boji proti fašismu.
Article
12
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 15, 1959, č. 238, 6. 10., s. 2
Annotation: Zpráva o výsledcích literární soutěže.
Article
13
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 5, 1949, č. 72, 26. 3., s. 2
Annotation: Zpráva vyhlášení literární soutěže.
Article
14
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 5, 1949, č. 88, 14. 4., s. 2
Annotation: Zpráva o vypsání literární soutěže "Hledáme nové literární talenty".
Article
15
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 5, 1949, č. 103, 3. 5., s. 2
Annotation: Vyhlášení literární soutěže Pracující do literatury.
Article
16
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1952, č. 11, s. 1760
Annotation: Zpráva o vyhlášení literární soutěže Ministerstva národní obrany o povídky a básně s vojenskou tematikou, otištění podmínek soutěže.
Article
17
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 11, 2012, č. 12, prosinec, příl. Listy Ason-klubu, č. 12, s. 1-3
Annotation: Zpráva o VI. ročníku literární soutěže.
Article
18
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 12, 2013, č. 2, únor, příl. Listy Ason-klubu, č. 2, s. 3-4
Annotation: Propozice různých soutěží.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 4, 1960, č. 38, 22. 9., s. 2
Annotation: Zpráva o vypsání soutěže literární a filmové.
Article
20
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 5, 1949, č. 156, 7. 7., s. 3
Annotation: Zpráva o vyhlášení literární soutěže.
Article