By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


Search alternatives:
"literární spolky" » "literární spolku"
1
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. [2], 1958, č. 5, 30. 1., s. 5
Annotation: Kritika.
Article
2
In: Život Plzeňska. -- ISSN 2464-4757. -- Roč. 3, 1952, č. 12, 20. 12., s. 180-182
Annotation: Článek o literárních spolcích na Plzeňsku.
Article
3
In: České slovo (Mnichov). -- ISSN 1211-6416. -- Roč. 35, 1989, č. 9, září, s. 7
Annotation: Penklub; o znovuzaložení organizace v Praze k 1. 8.
Article
4
In: Dokořán. -- Roč. 15, 2012, č. 54, říjen, s. 50-51
Annotation: Článek zamýšlející se nad Obcí spisovatelů.
Article
5
In: Dokořán. -- Roč. 15, 2012, č. 54, říjen, s. 52-53
Annotation: Zamyšlení nad situací Obce spisovatelů.
Article
6
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 4, 1948, č. 276, 25. 11., s. 2
Annotation: Zpráva ze schůze Dělnického klubu spisovatelů.
Article
7
In: Proletkult. -- Roč. 2, 1923/1924, s. 520-523
Annotation: O poměru proletariátu k umění. Sblížit také rozumově?
Article
8
In: Růst. -- ISSN 2336-8586. -- Roč. 1, 1947, č. 7/8, s. 81
Annotation: Úvaha nad členstvím německých spisovatelů v mezinárodním PEN klubu po 2. svět. válce.
Article
9
online
Webarchiv
In: Čaj [online]. -- Roč. 14, 2015, č. 103, duben, s. 17-23
Annotation: Rozhovor s P. Kracíkem o Jičíně, archeologii, literárních spolcích a čtenářství.
Article
10
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 9, 2008, č. 11, listopad, s. 11
Annotation: Zpráva o plánovaných literárních akcích členů LiSu.
Article
11
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 3, 1947, č. 6, 8. 1., s. 4
Annotation: Zpráva o zřízení družiny Máj.
Article
12
In: My 47. -- ISSN 2336-8551. -- R. 1947, č. 10, 8. 3., s. 4
Annotation: Citace článku z Lidové kultury o zániku revue Generace.
Article
13
online
Webarchiv
In: Čaj [online]. -- Roč. 11, 2012, č. 73, říjen, s. 3
Annotation: Medailon literárního klubu Pegas Mělník.
Article
14
In: Dokořán. -- Roč. 15, 2012, č. 54, říjen, s. 22-23
Annotation: Zpráva o činnosti.
Article
15
In: Dokořán. -- Roč. 15, 2012, č. 54, říjen, s. 23-25
Annotation: Zpráva o činnosti.
Article
16
In: Dokořán. -- Roč. 15, 2012, č. 54, říjen, s. 20-21
Annotation: Zpráva o činnosti Střediska.
Article
17
In: Posel z Prahy. -- Roč. 20, 1879, č. 3, 4. 1., s. 2
Annotation: V Lubně byl ustaven spolek českých akademiků Prokop, který schválilo místodržitelství ve Štýrském Hradci.
Article
18
In: České slovo. -- Roč. 19, 1927, č. 41, 12. 2., s. 4
Annotation: Tyto recitační večery poesie bude pořádat spolek Lešehradeum na Smíchově každý čtvrtek.
Article
19
In: Listy. -- Roč. 4, 1936, č. 6, 30. 4., s. 148-150
Annotation: Autor vytýká zvl. nedostatek "theoretických fundamentů" a ideologie české revuální tvorbě a literárním skupinám, které je vydávají.
Article
20
In: Vyšehrad. -- ISSN 2336-7172. -- Roč. 3, 1947/1948, č. 9, 22. 1. 1948, s. 145-148
Annotation: Glosa o letáku Literárního klubu Máj.
Article