By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


Search alternatives:
"literární styl" » "literární tyl"
1
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 2, 1946, č. 237, 13. 10., s. 4
Annotation: Kritické poznámky ke stylu soudobých českých spisovatelů.
Article
2
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 9, září, s. 9
Annotation: Podle autorky by měl každý romanopisec mít ctižádost, aby byl poznán mezi ostatními a milován láskou na první pohled.
Article
3
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 18, 1957, č. 4, prosinec, s. 197-216
Annotation: Článek se na základě mnoha příkladů z klasické české literatury věnuje stylistice jako prostředku soudržnosti textu.
Article
4
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 12, 1956, č. 302, 14. 12., s. 3
Annotation: Úvaha o autorském stylu.
Article
5
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 4, 1954, č. 9/10, prosinec, s. 320-327
Annotation: Výklad termínu "stylizační cvičení" a rozbor jeho využití při výuce.
Article
6
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 4, 1954, č. 9/10, prosinec, s. 327-336
Annotation: Podrobná zpráva podává strukturovaný obraz dobové výuky slohu.
Article
7
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 18. 12. 2015
Annotation: Ukázka z knihy, která vychází v nakladatelství Malvern; s úvodní poznámkou.
Article
8
In: Stylistyka. -- ISSN 1230-2287. -- Sv. 3, 1994, s. 135-142
Annotation: Studie.
Article
9
by Schopenhauer, Arthur, 1788-1860
Published Praha : Hynek, 1994.
Annotation: S redakční poznámkou Ke knize (s. 2).
Book
10
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 5, 1955, č. 7/8, září/říjen, s. 260-269
Annotation: K výuce slohových útvarů na střední škole a jejím propojení s jazykovou a literární výchovou.
Article
11
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 4, 1954, č. 5, červen, s. 178-182
Annotation: Metodické poznámky k vyučování slohu v hodinách literatury.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 12, 2001, č. 16-20, 4. 10.-29. 11., s. 18, 16
Annotation: Úvahy formou dialogu; bude pokračovat.
Article
13
In: Stylistyka. -- ISSN 1230-2287. -- Sv. 3, 1994, s. 124-134
Annotation: Studie, s oddíly: Bledy stylistyczne, Doping stylistyczny.
Article
14
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 2, 1951/1952, č. 6, únor 1952, s. 166-170
Annotation: Autor informuje o svých zkušenostech se slohovou výukou, při níž rozvíjí pozorovací schopnosti žáků (se závěrečnou poznámkou redakce).
Article
15
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 18, 1957, č. 2, červenec, s. 90-97
Annotation: Studie je stylistickou a lexikální analýzou jazykových plánů Řezáčova románu Bitva a srovnáním s románem Nástup, na nějž Bitva navazuje,...
Article
16
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 17, 1956, č. 1, 20. 3., s. 18-27
Annotation: Krátká studie rozebírá dílo z nejrůznějších jazykových aspektů. V úvahu je brána rytmická kvalita, lexikální i dialektová stránka. Jsou...
Article
17
In: Prager Presse. -- Roč. 11, 1931, č. 234, 30. 8., odpolední vydání, s. 4
Annotation: Causerie o vývoji jazyka a o "směšnosti" starých jazykových obratů a vůbec literárních stylů, nevyjímaje jazyka klasiků. Klasikové, obraty...
Article
18
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 7, 1957, č. 6, červen, s. 215-223
Annotation: Článek se zabývá především výběrem témat, koncipováním a hodnocením slohových prací.
Article
19
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 17, 1956, č. 1, 20. 3., s. 18-27
Annotation: Studie se zabývá jazykovou výstavbou Drdovy povídky Krásná Tortiza. Soustřeďuje se přitom na užívání slovní zásoby dialektu a provádí...
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 47, 19. 11., s. 6-7
Annotation: Studie; s úvodní poznámkou Redakce o diskusním charakteru rubriky.
Article