By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 27, 2016, č. 294, 17. 12., příl. Víkend, s. 10-11
Annotation: Článek se věnuje symbolice v pohádkách, zejména symbolice čísel a zvířat.
Article
2
online
Webarchiv
In: Ikaros [online]. -- ISSN 1212-5075. -- Roč. 14, 2010, č. 7
Annotation: Článek o využití metafory zrcadla v názvech literárních děl a později i periodik v průžezu dějin.
Article
3
online
In: Kašpar [samizdat]. -- R. 1980, č. 2, s. 17-22
Annotation: Návrh studie o symbolice jezdce - co jezdec znázorňuje v mytologii, jaké jsou atributy jezdce, jak je jezdec znázorňován v typických pozicích...
Article
4
by Kurz, Gerhard, 1943-
Published Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1993.
Annotation: Soubor studií analyzuje tradiční způsoby užívání ústředních literárněvědných termínů a hermeneutických konceptů, které podle autora...
Book
5
online
In: Slavica litteraria. -- ISSN 1212-1509. -- Roč. 16, 2013, č. 1/2, 15. 12., s. 231-233
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 27, 2016, č. 18, 3. 11., s. 14-15
Annotation: Studie o Máchově Marince. Autorka rozebírá triadický princip motivické výstavby textu a srovnává tento text s Goethovým románem (odkaz k postavě...
Article
7
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 84, 2015, č. 1, s. 113-116
Annotation: Recenze.
Article
8
by Kiss Szemán, Róbert, 1962-
Published Praha : Akropolis, 2014.
Obsah knihy
Annotation: Monografie pojednává o duchovním životĕ uherského hlavního města a jeho působení na Kollárovo dílo i na jednotlivá národní hnutí: české,...
Book
9
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 63, 2016, č. 2, s. 150-153
Annotation: Recenze.
Article
10
online
In: Opera Slavica. -- ISSN 1211-7676. -- Roč. 26, 2016, č. 1, s. 63-67
Annotation: Recenze.
Article
11
online
In: Bulletin Historického ústavu AV ČR. -- ISSN 1214-1836. -- Roč. 28, 2017, s. 38-39
Annotation: Zpráva o konaném workshopu.
Article
12
In: Český život. -- Roč. 1, 1947, č. 3, s. 33
Annotation: Autor pojednává o prvním máji a jeho symbolice v (moderní) české literatuře.
Article