By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 42, 1994, č. 1, s. 3-22
Annotation: Ukázky z 1. a 2. kapitoly knihy Gedächtnis und Literatur: Intertextualität in der russischen Moderne profesorky univerzity v Kostnici, s částmi Mnemotechnika...
Article
2
by Cioran, Émile Michel
Published Olomouc : Votobia, 1993
Annotation: Kniha francouzského filozofa rumunského původu s částmi Nástin úpadku, Příležitostný myslitel, Podoby dekadence, Posvátnost a grimasy absolutna,...
Book
3
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 42, 15. 10., s. 9
Annotation: Výtah z teoretické stati (Literaturnaja gazeta č. 112-114, 116) s mezititulky Próza, Drama, Poesie, Světový názor a methoda, O mnohostrannosti v...
Article
4
In: Časopis pro moderní filologii. -- ISSN 0008-7386. -- Roč. 42, 1960, č. 3, s. 168-177
Annotation: Literárněteoretická studie.
Article
5
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1951, č. 9, s. 1414-1415
Annotation: Esej o zobrazování smyslově vnímatelného v literatuře a podstatě uměleckého ztvárňování jako procesu přetváření skutečnosti.
Article
6
In: Časopis pro moderní filologii. -- ISSN 0008-7386. -- Roč. 53, 1971, č. 1, s. 52-53
Annotation: Recenze.
Article
7
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 9, 2013, č. 25, 4. 12., s. 5
Annotation: Úvaha.
Article
8
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 3, 1947, č. 202, 30. 8., s. 5
Annotation: Výsek ze studie o pojetí literatury a umění zveřejněné ve Slově a slovesnosti (č. 1 prvního poválečného vydání) pod názvem Literární...
Article
9
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 3, 1947, č. 267, 16. 11., s. 6
Annotation: Část studie Jiřího Hájka o syntetickém realismu s úvodem O. Kryštofka.
Article
10
Published Brno : Host, 2012.
Obsah knihy
Annotation: Rozšířené a přepracované vydání příručky prezentující stěžejní díla světové literární teorie 20. století; - příručka byla rozšířena...
Book
11
by Kolár, Robert, 1977-
Published Plzeň : Fraus, 2014.
Obsah knihy
Annotation: Učebnice určená studentům středních škol.
Book
12
In: Literatura ve škole. -- ISSN 0456-2518. -- Roč. 4, 1956, č. 9, listopad, s. 354
Annotation: Literárně-teoretický článek definující pojem postilla.
Article
13
In: Literatura ve škole. -- ISSN 0456-2518. -- Roč. 5, 1957, č. 8, říjen, s. 301-308
Annotation: Článek o znacích uměleckého díla, zejména literárního jazyka.
Article
14
Annotation: S částmi Podstata literatury, Poetika a Geneze literárního díla.
Book
15
by Haman, Aleš, 1932-
Published Praha : Arsci, 2012.
Annotation: Monografie; - s kapitolami: Věda; Teorie; Literatura; Žánry; Autor; Dílo - text - znak (s podkapitolami: Fikce a dikce; Nevýpravné podoby literárního...
Book
16
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1983, č. 5, 26. 1., s. 2
Annotation: Recenze sborníku statí českých a slovenských estetiků.
Article
17
In: Dru [samizdat]. -- Roč. [1], [1972], č. 6, s. [8]
Annotation: Vysvětlení pojmu "citace" s ukázkou básně F. Halase.
Article
18
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 24, 1959, č. 29, 16. 7., s. 675-676
Annotation: Marxistická literárněteoretická stať o úkolech soudobé literatury, která má být zbavena idealismu a zabývat se současností. Autor rozlišuje...
Article
19
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 73, 2012, č. 4, listopad, s. 245-252
Annotation: Představení jednotlivých příspěvků monotematického čísla věnovaného fenoménu intertextovosti.
Article