By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1985, č. [6], červen, s. [99]-[108]
Annotation: Glosy o literatuře.
Article
2
In: Prostor [samizdat]. -- Č. 3, 1983, červenec, s. [1]
Annotation: Krátký úvodník ke třetímu číslu časopisu "Prostor", které je sestaveno pouze z textů J. Zemanové.
Article
3
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 1, 1954, č. 2, únor, s. 75-77
Annotation: Humorný fejeton.
Article
4
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1951, č. 4, s. 619-631
Annotation: Fejeton povzbuzující mladé autory k odvážnější tvorbě a osvobození se od starší generace.
Article
5
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 1, 1954, č. 6, červen, s. 259-260
Annotation: Článek o spisovatelském umění navazující na text otištěný v č. 2/1954.
Article
6
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [4], 1957, červenec/srpen, s. [5]
Annotation: Ukázka ze stati Tradice třeba (Kritické projevy - 10) F. X. Šaldy. Připojena informace o knize.
Article
7
In: Vital plus. -- Roč. 5, 2011, č. 4, listopad, s. 40
Annotation: Úvaha.
Article
8
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 2, 1955, č. 9, září, s. 425-426
Annotation: Soubor glos.
Article
9
In: Československo. -- ISSN 2336-1352. -- Roč. 2, 1946/1947, č. 4, únor 1947, s. [280]
Annotation: Humorný fejeton o autorově pracovním vytížení.
Article
10
In: Ilegální demokracie [samizdat]. -- Roč. 3, 1991, č. 48, 29. 9., s. 6
Annotation: Dopis s přiloženou básní.
Article
11
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 12, 2011, č. 6, červen, s. [1]
Annotation: Citát.
Article
12
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 31, 2015, č. 2, 20. 2., s. 30
Annotation: Fejeton o literárním talentu a řemesle.
Article
13
In: Lógr. -- ISSN 1804-6835. -- Roč. 11, 2021, č. 39, jaro, s. 138-139
Annotation: Fejeton o snech, mj. literárních.
Article
14
16
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 28, 2012, č. 7, 7. 9., s. 28
Annotation: Úvaha o psaní a múzách v rubrice Deník spisovatele. Doplněno o bio-bibliografickou poznámku George Blecher.
Article
17
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 11. 9. 2017
Annotation: Zprávy z aktuálního literárního dění; mj. ke vzniku povolání spisovatelské duly, která má za úplatu provádět autory zrodem knihy.
Article
18
In: Bohéma [samizdat]. -- Č. 2, s. 1
Annotation: Úryvek Kainarova textu týkajícího se požadavků na spisovatele; datován "1962".
Article
19
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 9, září, s. 155
Annotation: Autorka považuje za nejdůležitější kritérium literárního díla jeho pravděpodobnost, o níž má spisovatel usilovat.
Article