By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 63, 2012/2013, č. 2, s. 57-61
Annotation: Studie o interaktivitě současného čtenářství dětí a nutnosti proměny výuky literatury.
Article
2
3
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 54, 2003/2004, č. 3, s. 105-111
Annotation: Úvaha o literární výchově na středních školách.
Article
4
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 54, 2003/2004, č. 4, s. 170-174
Annotation: Příspěvek k dlouhodobé diskusi o literární výchově v českých školách.
Article
5
6
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 53, 2002/2003, č. 2, s. 82-87
Annotation: Dva příspěvky k diskusi o literární výchově.
Article
7
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 53, 2002/2003, č. 3, s. 105-110
Annotation: Shrnutí výsledků diskuse.
Article
8
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 20, 2007, č. 244, 19. 10., příl. Akademie, s. 1-2
Annotation: Úvaha o reformě školství, založené na "vymýcení biflování" a výchově k "samostatnému myšlení"; v rubrice Očima experta.
Article
9
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 64, 2013/2014, č. 2, s. 80-84
Annotation: Článek o recitaci jako součásti literární výchovy.
Article
10
In: Lidové noviny. -- Roč. 31, 1923, č. 204, 24. 4., s. 7
Annotation: O: literární výchova na středních školách.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 6, 1995, č. 21, 14. 12., s. 4-5
Annotation: Předneseno na setkání spisovatelů s pracovníky kateder české literatury, uspořádaném 6.-7. října 1995.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 5, 1956, č. 43, 13. 10., s. 1
Annotation: Kritická glosa k náplni výuky literatury v dvouletém učebním programu "pracovních záloh".
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 5, 1956, č. 43, 13. 10., s. 3
Annotation: O úrovni učebnic pro žáky 9. tříd, mj. i učebnic dějin české literatury.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 5, 1956, č. 49, 24. 11., s. 9
Annotation: O čtenářském ohlasu na články o učebnicích dějin české literatury.
Article
16
In: Literatura ve škole. -- ISSN 0456-2518. -- Roč. 6, 1958, č. 7, září, s. 269-276
Annotation: Článek o stavu a úkolech školních knihoven.
Article
17
In: Literatura ve škole. -- ISSN 0456-2518. -- Roč. 6, 1958, č. 8, říjen, s. 309-314
Annotation: Článek o základech správné recitace.
Article
18
In: Literatura ve škole. -- ISSN 0456-2518. -- Roč. 5, 1957, č. 9, listopad, s. 360-361
Annotation: Článek o výuce literatury formou rozhlasového vysílání.
Article
19
In: Literatura ve škole. -- ISSN 0456-2518. -- Roč. 5, 1957, č. 10, prosinec, s. 364-373
Annotation: Článek o vztahu, jak ve výuce účinně propojovat ateismus a literaturu, doplněn o příklady z dějin literatury.
Article
20
online
Webarchiv
In: Jazyk - Literatura - Komunikace [online]. -- ISSN 1805-689X. -- Roč. 5, 2016, č. 1, s. 83-86
Annotation: Studie se věnuje problematice gender jako problému ve vědecké reflexi a jako otázce v procesu vzdělávání, hlavně literární výchovy.
Article