By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 10, 1958, č. 8, srpen, s. 180-181.
Annotation: Bibliografie vytvořena v souvislosti s 15. výročím smrti J. F. (obsahuje studie a knihy o J. Fučíkovi, též divadelní hry, beletrie ad.)
Article
2
In: Růst. -- ISSN 2336-8586. -- Roč. 2, 1948, č. 3/4, s. 44
Annotation: Článek k výročí prvního vydání Národních novin r. 1848.
Article
3
In: Život Plzeňska. -- ISSN 2464-4757. -- Roč. 4, 1953, č. 9, 5. 9., s. 129
Annotation: Článek k 10. výročí úmrtí Julia Fučíka.
Article
4
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 12, 1960, č. 9, září, s. 212
Annotation: Rozhovor K. Mlčocha s F. Hrubínem k příležitosti jeho 50. narozenin.
Article
5
In: Růst. -- ISSN 2336-8586. -- Roč. 2, 1948, č. 5/6, s. 66
Annotation: Článek k výročí narození Terezy Novákové.
Article
6
In: Život Plzeňska. -- ISSN 2464-4757. -- Roč. 5, 1954, č. 9, 23. 9., s. 130-131
Annotation: Článek k 11. výročí úmrtí.
Article
7
In: Růst. -- ISSN 2336-8586. -- Roč. 1, 1947, č. 1/2, s. 23
Annotation: Článek k výročí narozenin J. K. Tyla.
Article
8
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- Roč. [45], 2013, č. 36, 3. 9., s. 13
Annotation: Článek k 400. výročí vydání. S pozvánkou do Kralic, kde budou 13.-15. 9. probíhat oslavy.
Article
9
In: Vibrace [samizdat]. -- Č. 2, 1985, prosinec, s. [183-204]
Annotation: Text děkovné řeči u příležitosti udělení Nobelovy ceny za literaturu J. Seifertovi. Text je doplněn vyjádřením jeho dcery, která osobně...
Article
10
In: Růst. -- ISSN 2336-8586. -- Roč. 2, 1948, č. 5/6, s. 66
Annotation: Článek k výročí narození Františka Palackého.
Article
11
In: Růst. -- ISSN 2336-8586. -- Roč. 2, 1948, č. 7/8, s. 84
Annotation: Článek k výročí narození Jana Gebauera.
Article
12
In: Růst. -- ISSN 2336-8586. -- Roč. 2, 1948, č. 9/10, s. 96
Annotation: Článek k výročí úmrtí Bernarda Bolzana.
Article
13
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 6, 2005, č. 11, listopad, s. 2
Annotation: Úvodník k pětiletému výročí Kobry.
Article
14
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 72, 2020, č. 4, 15. 4., s. 160
Annotation: Bio-bibliografická poznámka.
Article
15
In: Pražský denník. -- Roč. 2, 1867, č. 248, 8. 9., s. 2
Annotation: Padesátiletou památku objevení: Rukopis Králodvorský, připadající na 17. září, oslaví také České divadlo živými obrazy a slavnostní hrou.
Article
16
In: Časopis Národního musea. Oddíl věd společenských. -- ISSN 0862-531X. -- Roč. 117/118/119, 1948/1949/1950, s. 159
Annotation: Zpráva o výstavě uspořádané k příležitosti 40. výročí úmrtí S. Čecha. Výstava byla věnována jeho Písním otroka.
Article
17
In: Růst. -- ISSN 2336-8586. -- Roč. 2, 1948, č. 5/6, s. 66
Annotation: Článek k výročí položená základního kamene Národního divadla.
Article
18
In: Růst. -- ISSN 2336-8586. -- Roč. 2, 1948, č. 9/10, s. 96
Annotation: Článek k 95. výročí narození bohemisty Josefa Krále.
Article
19
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 6. 2. 2017
Annotation: Zprávy o aktuálním literárním dění; mj. k různým akcím připravovaným u příležitosti 20. výročí úmrtí B. Hrabala.
Article
20
In: Pravda. -- Roč. 1, 1867, č. 5, 10. 9., s. 129-131
Annotation: K chystaným oslavám padesátiletého výročí objevení RK; Hanka Václav a spory o pravost RKZ, přičemž odpůrci pravosti jsou ostře odsuzováni;...
Article