By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


2
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 5, 1949, č. 29, 4. 2., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1951, č. 12, s. 102
Annotation: Poznámky k literárním statím Julia Fučíka, zejména ke stranickosti literatury.
Article
4
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 11, 1955, č. 54, 3. 3., s. 2
Annotation: Zpráva o zveřejnění dokumentů z II. sjezdu sovětských spisovatelů a zahájení diskuze mezi československými kulturními pracovníky na toto...
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 2, 1953, č. 25, 20. 6., s. 3
Annotation: Pokračování studie; s redakční opravou chybně otištěné věty v první části studie (LtN č. 23, s. 3, 2. sloupec, 3. odstavec).
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 2, 1953, č. 29, 18. 7., s. 3
Annotation: Poznámka k vydání.
Article
7
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 2, 1946, č. 228, 5. 10., s. 3
Annotation: Stať o možnostech socialistické literatury.
Article
8
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 4, 1948, č. 121, 23. 5., s. 2
Annotation: Stať o pojmu "tvůrčí svoboda" a jeho platnosti v socialistickém zřízení.
Article
9
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 1, 2005, č. 6, 9. 11., s. 6-7
Annotation: Úvaha o celkovém poklesu společenské funkce literatury; s mezititulky Letem ranonovověkým světem, Ušlechtilá marná snaha, Pevný bod pro učitele,...
Article
10
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 19, 2006, č. 12, 14. 1., s. 15-16
Annotation: Úvaha.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 16, 2005, č. 7, 14. 2., s. 11
Annotation: Úvaha o současné literární produkci, původní a přeložené; v rubrice Psáno kurzívou.
Article
12
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 16, 2005, č. 8, 24. 2., s. 53
Annotation: Fejeton.
Article
13
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 10, 2004, č. 11, 12. 3., s. 1
Annotation: Společensko kritický esej, mj. o postavení literatury.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 15, 2004, č. 18, 26. 4., s. 3
Annotation: Přehled finančních částek přidělených ministerskou komisí na podporu projektů v oblasti literatury: Periodika, Sborníky, Ostatní projekty.
Article
15
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 12, 2006, č. 37, 15. 9., s. 1
Annotation: Esej.
Article
16
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 1, 2002, č. 2, listopad, s. 12
Annotation: Úvahy o Kronice trojánské, jež by mohla být první knihou vytištěnou v Plzni v r. 1468.
Article
17
In: Danny. -- ISSN 0862-772X. -- R. 2002, č. 2, říjen, s. 21-26
Annotation: O literární inspiraci a technice psaní; s poznámkou Tento příspěvek zaslal J.Š. na mezinárodní konferenci o tvůrčím psaní, kterou uspořádala...
Article
18
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 13, 2000, č. 104, 4. 5., s. 20
Annotation: Odpovědi na otázku.
Article
19
In: Pasáž. -- ISSN 1212-9968. -- R. 2000, č. 3, březen, s. 3
Annotation: Úvodník - fejeton.
Article
20
In: Hanácký a Středomoravský den. -- ISSN 1212-3625. -- Roč. 11, 2000, č. 240, 14.-15. 10., s. 7
Annotation: Fejeton o vztahu mezi charakterem spisovatele (umělce) a jeho díla; s biografickou poznámkou o autorovi.
Article