By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 3, červenec, s. 406-414
Annotation: Úryvek z autobiografického textu vychází jako součást bloku příspěvků věnovaných památce M. Jankoviče; připojena ediční poznámka, v níž...
Article
2
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 11, 1955, č. 36, 11. 2., s. 1
Annotation: Projev Jana Mukařovského na setkání kulturních pracovníků 10. 2. 1955 reagující na Výzvu světové rady míru proti přípravám atomové války.
Article
4
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 28, 2017, č. 4, 23. 1., s. 11
Annotation: Úvaha.
Article
5
In: Literatura ve škole. -- ISSN 0456-2518. -- Roč. 4, 1956, č. 9, listopad, s. 354-356
Annotation: Článek k úmrtí.
Article
6
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 2, 1967, č. 1, s. 5-9
Annotation: Esej o vztahu básníka a doby, mj. též k modernismu.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 31, 1951, č. 16, 20. 1., s. 1
Annotation: Článek o významu sjezdu bojovníků za mír.
Article
8
9
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 23, 1958, č. 23, 5. 6., s. 531-533
Annotation: Anketa mezi lidmi různých profesí, obsahuje i odpověď Jana Mukařovského.
Article
10
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 36, 1980, č. 55, 5. 3., s. 5
Annotation: Příspěvek bohemisty v pravidelné rubrice.
Article
11
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 57, 1949, č. 240, 13. 10., s. 1
Annotation: Projev; s poznámkou "Z rektorské řeči prof. L. Štolla při zahájení nové vysoké školy politických a hospodářských věd".
Article
12
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 206, 5. 9., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 5, č. 36, s. 4
Annotation: Báseň dedikována K. Pioreckému.
Article
13
In: Čtení jako radost a dobrodružství : Jiřímu Trávníčkovi k šedesátinám. -- ISBN 978-80-88069-98-0. -- S. 23-25
Annotation: Vzpomínka na setkávání autora s J. Trávníčkem; připojeny básně "U plotu slévárny" a "Babí léto - chlapský podzim".
Book Chapter
14
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 24, 2013, č. 24, 10. 6., s. 72
Annotation: Rozhovor s literárním vědcem, především o komiksech o Kačeru Donaldovi.
Article
15
In: Pagát. -- R. 1998, č. 3, 30. 5., s. 15
Annotation: Biografická poznámka o M. Pilařovi., připojená k jeho převyprávění staré anglické pohádky (s. 15).
Article
16
In: Pagát. -- R. 1998, č. 3, 30. 5., s. 7
Annotation: Biografická poznámka o Z. S., připojená k jeho překladům z Catulla (s. 6-7).
Article
17
In: Pagát. -- R. 1998, č. 3, 30. 5., s. 14
Annotation: Biografická poznámka o D. T., připojená k jejímu eseji (s. 12-14).
Article
18
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 53, 2006, č. 3/4, s. 265-320
Annotation: Výběrový soupis prací P. Zajace (soupis zahrnuje také recenze Zajacových textů).
Article
19
In: Naše řeč. -- ISSN 0027-8203. -- Roč. 69, 1986, č. 4, září, s. 214-216
Annotation: Medailon J. Taxe.
Article
20
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 5, 1976, č. 3, březen, s. 65-69
Annotation: Anketní příspěvky bohemistů z SSSR a NDR o naší literatuře mezi 14. a 15. sjezdem KSČ.
Article