By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Kontexty. -- ISSN 1803-6988. -- Roč. 11 (30), 2019, č. 6, s. 88-95
Annotation: Komentované úryvky básní, z českých básníků jsou zmíněni V. Šlajchrt, R. Jursa, I. Wernisch, P. Borkovec; připojena bio-bibliografická poznámka...
Article
2
In: Jihočeský sborník historický. -- ISSN 0323-004X. -- Roč. 20, 1951, č. 1, s. 27-28
Annotation: Stať srovnává Husův spis Dcerka a starofrancouzský traktát ze zač. 16. století. Uzavírá, že se nejedná o přepracování české látky.
Article
3
online
Webarchiv
In: Neviditelný pes [online]. -- ISSN 1212-673X. -- 1. 2. 2018
Annotation: Recenze na pokračování románu Z. Jirotky "Saturnin se vrací" M. Macka.
Article
4
online
Webarchiv
In: Neviditelný pes [online]. -- ISSN 1212-673X. -- 5. 2. 2018
Annotation: Recenze na pokračování románu Z. Jirotky "Saturnin se vrací" M. Macka.
Article
5
online
Webarchiv
In: Neviditelný pes [online]. -- ISSN 1212-673X. -- 15. 2. 2018
Annotation: Recenze na pokračování románu Z. Jirotky "Saturnin se vrací" M. Macka.
Article
6
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 18, 2019, č. 2, únor, s. 22-23
Annotation: Článek o básnické tvorbě V. Touchy.
Article
7
by Písková, Milada, 1943-
Published Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2003.
Annotation: Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference; mj. s uvedenou statí, dále obsahuje předmluvu editorky (s. 5-6) a anglické resumé (s. 117-119).
Book
8
online
Webarchiv
In: Vlčí bouda [online]. -- ISSN 2336-1697. -- 30. 8. 2013
Annotation: Recenze komiksu amerického autora s českými kořeny J. Strnada "Ragemoor".
Article
9
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 27. 9. 2019
Annotation: Sloupek o básníkovi I. Wernischovi.
Article
10
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. [64], 1948, č. 58, 9. 3., s. 5
Annotation: Recenzní glosa.
Article
11
In: Venkov. -- Roč. 12, 1917, č. 114, 15. 5., s. 4-5
Annotation: O studii: Polívka Jiří v Listech filologických.
Article
12
online
In: Slavia Occidentalis. -- ISSN 0081-0002. -- Roč. 72, 2015, č. 1, 2017, s. [7]-25
Annotation: Studie o srovnání polského středověkého apokryfu "Rozmyślanie przemyskie" a českého "Života Krista Pána" za účelem hledání důkazů, že...
Article
13
In: Prager Presse. -- Roč. 16, 1936, č. 182, 4. 7., odpolední vydání, s. 8
Annotation: V č. 4/1936 Časopisu pro moderní filologii stať: Horák Jiří, Skica k jednomu pojednání - o úloze, kterou odehrál: Mácha K. H. ve slovanských...
Article
14
In: Český bratr. -- ISSN 1211-6793. -- Roč. 94, 2018, č. 11, s. 56-57
Annotation: Recenze na soubor novel "Šumavská trilogie" F. Hobizala.
Article
15
In: Literka. -- Roč. 12, 2018, č. 3, 6. 3.
Annotation: Recenze.
Article
16
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 28, 2018, č. 275, 27. 11., s. 17
Novinky.cz [online]. -- 28. 11. 2018
Annotation: Rozhovor Š. Kučery se spisovatelkou P. Horákovou o její nové knize "Terie podivnosti", o literárních vlivech, které na sebe nechá působit, a...
Article
17
In: Acta Universitatis Purkynianae. Studia Germanica. -- ISSN 1802-6419. -- Jg. 10, 2016, [Bd.] 10, s. 196-197
Annotation: Zpráva o konání konference Svazu českých germanistů, tematizující centrum a periferii.
Article
18
In: Hlas národa. -- R. 1897, č. 317, 16. 11.; č. 318, 17. 11.
Annotation: Pojednání o anglických spisovatelích, anglických zprávách i větších literárních dílech, jimiž byla v nové době anglická veřejnost upozorňována...
Article
19
online
In: Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik. -- ISSN 1803-7380. -- Jg. 28, 2014, [Bd.] 1/2, s. 246-247
Annotation: Recenze na sborník studií věnovaných současné německojazyčné literatuře ze střední a východní Evropy, mj. o L. Moníkové.
Article
20
In: Knihkupec a nakladatel. -- ISSN 1211-4154. -- Roč. 7 (52), 1945, č. 44, 31. 10., s. 228
Annotation: Zpráva informuje o ruské recepci výboru A. Jiráska a J. Nerudy. Uvádí recenze.
Article