By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...literárněvědné konference...
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 44, 1993/1994, č. 5/6, s. 137-139
Annotation: Zpráva o konferencích: o typologii české kultury 60. let, konané na pražské pedagogické fakultě, o období časopisu Květen v rámci Bezručovy...
Article
2
...literárněvědné konference...
In: Svobodné slovo - Brno. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 50, 1994, č. 44, 22. 2., s. 7
Annotation: Zpráva o diskusním setkání na Pedagogické fakultě v Brně dne 9. 2. 1994 (na téma Nad čítankami našich dětí).
Article
3
...literárněvědné konference...
In: Učitelské noviny. -- ISSN 0139-5718. -- Roč. 97, 1994, č. 27, 7. 7., s. 4
Annotation: Program 38. ročníku.
Article
4
...literárněvědné konference...
In: ZN noviny. -- ISSN 1211-7609. -- Roč. 4, 1994, č. 209, 6. 9., s. 19
Annotation: Referát.
Article
5
...literárněvědné konference...
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 4, 1994, č. 242, 14. 10., s. 2
Annotation: Zpráva o petici účastníků konference Kriminalita a literatura (Praha, 13. 10.).
Article
6
...literárněvědné konference...
In: ZN noviny. -- ISSN 1211-7609. -- Roč. 4, 1994, č. 223, 22. 9., s. 6
Annotation: Referát o konferenci, která se konala (13.-14. 9.) v rámci festivalu na téma Literatura v literatuře.
Article
7
...literárněvědné konference...
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 4, 1994, č. 245, 18. 10., s. 7
Annotation: Referát o konferenci Literatura a kriminalita a o petici za ochranu dětí proti agresivitě a násilí.
Article
8
...literárněvědné konference...
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 50, 1994, č. 245, 18. 10., s. 7
Annotation: Referát o konferenci Literatura a kriminalita.
Article
9
...literárněvědné konference...
In: Český deník. -- ISSN 1210-0854. -- Roč. 4, 1994, č. 246, 19. 10., s. 8
Annotation: K reakci na jeho vystoupení na konferenci Kriminalita a literatura.
Article
10
...literárněvědné konference...
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 50, 1994, č. 249, 22. 10., příl. Péčko, č. 42, s. 2
Annotation: Referát o konferenci a příspěvek J. V., pronesený na konferenci.
Article
11
...literárněvědné konference...
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 4, 1994, č. 292, 13. 12., s. 1
Annotation: Zpráva o besedě Česká kultura po pěti letech (Praha, 12. 12.).
Article
12
...literárněvědné konference...
In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 3, 1994, č. 303, 27. 12., příl. Kultura, leden '95, s. 20
Annotation: Zpráva o účasti delegátů Střediska západočeských spisovatelů na konferenci Literatura a region (Ostrava, 6.-7. 12. 1994).
Article
13
...literárněvědné konference...
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 6, 1995, č. 1, 12. 1., s. 15
Annotation: Glosa k čtrnácti ročníkům mezioborových kulturněhistorických konferencí v Plzni, konaných od roku 1981.
Article
14
...literárněvědné konference...
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 38, 1994, č. 5/6, listopad, s. 171-172
Annotation: Referát.
Article
15
...literárněvědné konference...
In: Bulletin Historického ústavu ČAV. -- ISSN 0862-7126. -- Roč. 2, 1991, č. 4, červenec, s. 1-2
Annotation: O konferenci, konané 17. 5; okrajově se zabývala i literaturou.
Article
17
...literárněvědné konference...
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 71, 1990, č. 226, 27. 9., s. 4
Annotation: O literárněvědné konferenci v rámci festivalu Bezručova Opava.
Article
18
...literárněvědné konference...
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 3, 1993, č. 149, 29. 6., s. 7
Annotation: Zpráva o jednání moravských, slovenských a českých spisovatelů v Lukově na Zlínsku.
Article
19
...literárněvědné konference...
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 4, 1993, č. 212, 13. 9., s. 11
Annotation: Glosa k literárněvědné konferenci Typologie české kultury 60. let, uspořádané Pedagogickou fakultou UK a ÚČSL v Praze.
Article
20
...literárněvědné konference...
In: Lidová demokracie - Brno. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 49, 1993, č. 207, 7. 9., s. 4
Annotation: Zpráva o semináři bohemistů z celého světa konaném ve dnech 31. 8. - 3. 9. 1993.
Article