By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 6, 2002, č. 1, s. 67
Annotation: Poznámka k zamýšlenému seriálu přeložených studií.
Article
2
In: Češtinář. -- ISSN 1211-6874. -- Roč. 13, 2002/2003, č. 3, s. 57-64
Annotation: Studie.
Article
3
In: Rossica Olomucensia. -- ISSN 0139-9268. -- Sv. 37, 1998, s. 33-36
Annotation: Na příkladu analýzy vlastní básně Obdarovávání.
Article
4
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 47, 1999, č. 5, s. 531-534
Annotation: O vzájemných vztazích mezi autorem, textem a vykladačem.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 7, 3. 4., s. 1, 4
Annotation: Esej o smyslu interpretace uměleckého díla a o některých jejích aktuálních trendech.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 12, 1963, č. 48, 30. 11., s. 1 a 8
Annotation: Úvaha o současném stavu a o problémech výkladu literárních děl.
Article
7
In: Věda a život. -- Roč. 4, 1938, s. 350-357
Annotation: Literárně historický rozbor Rukopisů. Včetně informací o jejich chemickém rozboru.
Article
8
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- Sv. 23/24, 2002, s. 167-173
Annotation: Rozbor reklamních sloganů prostředky literární vědy.
Article
9
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 29, 1978/1979, č. 8, duben, s. 337-342; č. 9, květen 1979, s. 387-393
Annotation: Metodická stať o interpretaci textů v literární výchově na školách.
Article
10
In: Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica, sv. 2. Studia aesthetica, sv. 3. -- ISSN 0567-8293. -- R. 1980, s. 15-30
Annotation: Klasifikace jednotlivých typů sociální role; na příkladech ze světové literatury.
Article
12
In: Universitas. -- ISSN 1211-3387. -- Roč. 13, 1980, č. 5, říjen, s. 84-85
Annotation: Referát o konferenci pořádané v Nitře.
Article
13
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 67, 1998, č. 1/2, s. 185-191
Annotation: Studie.
Article
15
In: Křesťanská revue. -- ISSN 0023-4613. -- Roč. 65, 1998, č. 1, leden, s. 2-10
Annotation: Studie.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 12, 1964, č. 2, březen, s. 158-165
Annotation: Informativní článek.
Article
17
In: Philologica Pragensia. -- ISSN 0048-3885. -- Roč. 7, 1964, č. 1, s. 77-84
Annotation: O básnickém jazyce a jazykových neomorfismech.
Article
18
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 27, 2016, č. 8, 21. 4., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 27, 2016, č. 8, 21. 4., s. 3, 19
Annotation: Recenze.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 3, 6. 2., s. 1, 4
Annotation: Úvaha.
Article