By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


Search alternatives:
"literatura a náboženství" » "literatura pro náboženství"
1
In: Národní osvobození. -- Roč. 13, 1936, č. 214, 13. 9., s. 11
Annotation: Stručné vylíčení mytotvorných sil ve světě.
Article
2
In: Český bratr. -- ISSN 1211-6793. -- Roč. 80, 2004, č. 14, s. 8-9
Annotation: Fejeton.
Article
3
by Kropáček, Luboš, 1939-
Published Praha : Vyšehrad, 1993.
Annotation: S kapitolami Vznik islámu, Korán, Sunna, islámská tradice, Věrouka, Povinnosti vůči Bohu: pět pilířů, Právo, Etika, Mystika, Sekty, Příznaky...
Book
4
In: Setkání. -- ISSN 0862-6391. -- Roč. 4, 1993, č. 6, 3. s. obálky
Annotation: Úvaha v pravidelné rubrice.
Article
5
In: Theologická revue. -- ISSN 1211-7617. -- Roč. 5 (67), 1996, č. 2, s. 17-19
Annotation: Stať.
Article
6
In: Židovská ročenka. -- ISSN 0514-3616. -- Roč. 5757, 1996/1997, s. 100-113
Annotation: Reportáž z cesty do někdejší "chasidské říše"; s poznámkou o L. M. (s. 180).
Article
7
In: Časopis katolického duchovenstva. -- Roč. 1, 1860, č. 1, 15. 2., s. 1-6
Annotation: Historický přehled vlivu církve na české písemnictví; o současných časopisech; program listu; žádost o původní příspěvky.
Article
8
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 4, 1993, č. 3 (17), s. 110-111
Annotation: Úryvky z nařízení, jimiž se podřizuje katolická literatura autoritě Církve.
Article
10
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 2, 1991, č. 1, s. 101-105
Annotation: Přednáška z 14. 11. 1927.
Article
11
In: Svoboda. -- Roč. 1, 1867, č. 11, 20. 7., s. 336-339
Annotation: Článek o neblahém působení jezuitů u nás; jejich fingované zázraky, náboženská bratrstva, ničení knih; jezuité v Asii a Americe; výzva...
Article
12
In: Školník. -- Roč. 15 (25), 1875, č. 8, 30. 4., s. 120
Annotation: Korespondence; mj. o zákonem provedené odluce církve od školy, která se zdá dru Grégrovi ještě mírná.
Article
13
In: Salve. -- ISSN 1213-6301. -- Roč. 3, 1993, č. 1, s. 29-37
Annotation: Úvaha o metaforách v Bibli a o přístupu k nim - z hlediska jazykového, literárního a náboženského.
Article
14
In: Telegraf. -- ISSN 1210-0846. -- Roč. 2, 1993, č. 12, 16. 1., Příloha, s. 8
Annotation: Zamyšlení nad spirituální literaturou; s orientačním přehledem našich nakladatelství a titulů.
Article
15
16
In: Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků. -- Sv. 10, 1993, č. 1, s. 87-99
Annotation: Přehled látky o sv. Trojici mj. ve staročeské literatuře.
Article
17
In: Český bratr. -- ISSN 0009-0778. -- Roč. 60, 1984, č. 2, únor, s. 29-30
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Český bratr. -- ISSN 0009-0778. -- Roč. 62, 1986, č. 1, leden, s. 9-10
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Český bratr. -- ISSN 0009-0778. -- Roč. 65, 1989, č. 2, únor, s. 26
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Český bratr. -- ISSN 0009-0778. -- Roč. 63, 1987, č. 2, únor, s. 27-28
Annotation: Recenze.
Article