By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


Search alternatives:
"literatura a politika" » "literatura pro politika"
1
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 46, 12. 11., s. 3
Annotation: Úvaha.
Article
2
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 5, 1958, č. 6, červen, s. 252
Annotation: Úvaha
Article
3
In: Pulsy. -- ISSN 2336-6737. -- Roč. 2, 2015, č. 3, květen, s. 4-5
Annotation: Úvodník k tematickému číslu o literatuře a politice.
Article
4
In: Československo. -- ISSN 2336-1352. -- Roč. 4, 1949, č. 9, září, příl., s. 1-4
Annotation: Esej o úkolech literatury v komunistickém režimu.
Article
5
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 27, 1947, č. 302, 31. 12., s. 2.
Annotation: Autor článku komentuje současnou českou literaturu.
Article
6
In: Střední Evropa. -- ISSN 0862-691X. -- Roč. 25 (28), 2012, č. 136, leden, s. 164-174
Annotation: Esej.
Article
7
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 57, 1949, č. 289, 10. 12., příl. Kulturní neděle, s. 2
Annotation: Úvaha; doprovodný text k anketě o knihu roku.
Article
8
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 3, 1992, č. 27, 29. 6., s. 11
Annotation: Komentář k prohlášení českých spisovatelů Úleva z rozhodnutí (Lidové noviny č. 24).
Article
9
In: Moravskoslezský den. -- ISSN 0862-643X. -- Roč. 4, 1993, č. 78, 3. 4., příl. MS-den na víkend, s. 6
Annotation: Úvaha o vztahu literatury a politiky.
Article
10
In: Střední Evropa. -- ISSN 0862-691X. -- Roč. 7, 1991/1992, č. 21, s. 149-157
Annotation: Esej.
Article
11
In: Samostatnost. -- R. 1899, č. 6, 21. 1., s. 32-33
Annotation: Fejeton o studentské bouři 1848.
Article
12
In: Samostatnost. -- R. 1897, č. 5, 30. 4., s. 37-38
Annotation: Čláenk; každý klerikalismus - i vědecký - je nebezpečím pro všechny politicky-pokrokové a moderně-kulturní snahy.
Article
13
In: Archa. -- Roč. 17, 1929, sv. 1, s. 76-78
Annotation: Článek o vztahu politiků k literatuře.
Article
14
In: Venkov. -- Roč. 12, 1917, č. 117, 18. 5., s. 5
Annotation: S úryvky memoranda, podepsaného 130 českými spisovateli a zaslaného českému poselstvu na říšské radě.
Article
15
In: Deutsche Zeitung aus Böhmen. -- Roč. 2, 1849, sv. 2, č. 174, 22. 9., s. 653
Annotation: Překlad dopisu zaslaného francouzským novinám, v němž popírá pravdivost překladu protokolu, sepsaného údajně v jeho přítomnosti na konferenci...
Article
16
In: Tribuna. -- Roč. 8, 1926, č. 230, 29. 9., s. 3
Annotation: Několik rozdílných citátů na dané téma.
Article
17
In: Budivoj. -- Roč. 2, 1866, č. 88, 4. 11., s. 2-3
Annotation: Fejeton; drobné příhody a postřehy ze života města. Boj proti germanizaci.
Article
18
In: Var. -- Roč. 4, 1925/1927, s. 161-175
Article
19
In: Národní práce. -- R. 1939, č. 143, 26. 5., s. 4
Annotation: Výbor: Národní souručenství se ohrazuje proti censurním opatřením krásné literatury.
Article
20
In: Budoucnost. -- Roč. 7, 1880, č. 6, 24. 3., s. 41
Annotation: Článek o výkladu dělnického požadavku: Stejná práva - stejné povinnosti.
Article