By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


Search alternatives:
"literatura a společnost" » "literatura pro společnost"
1
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 2, 1953, č. 40, 3. 10., s. 4
Annotation: Článek apelující na sepětí literatury se životem.
Article
5
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. [66], 1950, č. 107, 7. 5., s. 15
Annotation: Manifestační článek.
Article
6
In: Národní osvobození. -- ISSN 1804-9168. -- Roč. 16, 1945, č. 69, 4. 8., s. 3
Annotation: Článek o úkolech literatury v nové republice.
Article
7
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 24, 2014, č. 106, 7. 5., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 1, č. 3, s. 3
Annotation: Úvaha o spisovatelích a literatuře v současné společnosti.
Article
8
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 3, 1956, č. 1, leden, s. 1-2
Annotation: Glosa.
Article
9
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 2, 1946, č. 113, 16. 5., s. 4.
Annotation: Článek.
Article
10
online
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 14, 2017, č. 28, s. [152]-155
Annotation: Úvaha o strachu v literatuře.
Article
11
online
Webarchiv
In: Kritický sborník [samizdat]. -- Roč. [5], 1985, č. 4, s. 16-27
Annotation: V úvaze o básnické zkušenosti překládá autor tezi, že v poezii je živoucí to, co paradoxně uniká všem estetických systémům a analýzám...
Article
12
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 9, září, s. 71
Annotation: Autor vyzývá k tomu, aby byli básníci "milováni" - jakožto ti, kteří jsou nadáni darem vidět svět jinak.
Article
13
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 9, září, s. 82
Annotation: Podle autorky musí spisovatel (tím spíš bezprostředně po skončení války) mluvit jasně a musí být schopen se co nejnaléhavěji vyslovit.
Article
14
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 1, 1959, č. 4, s. 487
Annotation: Autor uvažuje o "citlivé" poezii, která by se podle něj mohla označovat jako "opravdová".
Article
15
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 1, leden, s. 63
Annotation: Autor ve své glose vyslovuje názor, že literatura by měla "vytvářet" lidi a ovlivňovat samu skutečnost.
Article
16
In: Červený květ. -- ISSN 0009-0441. -- Roč. 5, 1960, č. 5, květen, s. 106
Annotation: Glosa.
Article
17
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 57, 1949, č. 207, 4. 9., s. 7
Annotation: Úvaha o červnových pobytech českých spisovatelů a výtvarníků mezi horníky a o jejich výsledku.
Article
18
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 3, 1947, č. 1, 1. 1., s. 6
Annotation: Úryvek z knihy V. Černého Boje a směry.
Article
19
In: Boleslavan. -- Roč. 1, 1860/1861, č. 19, 25. 4. 1861, s. 162
Annotation: Vylíčení pražského veřejného života v době před otevřením zemského sněmu r. 1861.
Article
20
In: České noviny. -- R. 1881, č. 131, 2. 6., s. 1
Annotation: Zákon dle usnesení poslanecké sněmovny z 31. 5. je celý citován.
Article