By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 67, 2015, č. 7/8, s. 284
Annotation: Úvaha knihovnice.
Article
2
3
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 2, 1946, č. 29, 3. 2., s. 5
Annotation: Úvaha k zavedení ženské rubriky ve Sv. N.
Article
4
In: Lógr. -- ISSN 1804-6835. -- Roč. 9, 2019, č. 34, zima, s. 22-24
Annotation: Fejeton o knižních obálkách.
Article
6
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 37, 1997, č. 41, 5. 11., s. 12
Annotation: Bližší pohled na tři čísla bratislavského časopisu pro ženy.
Article
7
In: Beseda učitelská. -- Roč. 4, 1872, č. 18, 2. 5., s. 215
Annotation: Přehled obsahu 1. svazku: Ženský svět, vydaného s názvem Žena ve svém povolání, a doporučení tohoto nového časopisu k odebírání v rodinách.
Article
8
In: Hlasy z východních Čech. -- Roč. 5, 1896, č. 4, 11. 2., s. 4
Annotation: ...pod názvem Ženský obzor začne vycházet v Praze dvakrát do měsíce.
Article
9
In: Ženský obzor. -- Roč. 5, 1904/1905, č. 9/10, listopad/prosinec, s. 121-124
Annotation: Obsah úvodníku: žena došla konečně svého poslání. Snahy a úspěchy ženského hnutí zrcadlí se v ženském časopise, který je bojovníkem...
Article
10
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 67, 1951, č. 10, 13. 1., s. 2
Annotation: Článek o škodlivém vlivu prvorepublikových časopisů pro ženy jako List paní a dívek.
Article
11
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 17, 2018, č. 4, duben, příl. Listy Ason-klubu, č. 4, s. 7-8
Annotation: Rozhovor.
Article
12
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 27, 1947, č. 267, 16. 11., s. 4.
Annotation: Článek v ženské rubrice upozorňuje na stejnojmennou výstavu, kterou uspořádalo Ústředí čs. hospodyň.
Article
13
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 8, 1997, č. 80, 5. 4., příl. Víkend, s. 2
Annotation: Článek o oddechové literatuře pro ženy.
Article
14
In: Knižní novinky. -- ISSN 1213-7073. -- Roč. 2, 2003, č. 11, 9. 6., s. 27
Annotation: Úvaha inspirovaná knihou Ursuly Nuberové Desatero pohodových žen (Ikar).
Article
15
In: Beseda učitelská. -- Roč. 4, 1872, č. 8, 22. 2., s. 94
Annotation: Informace o obsahu 3. a 4. svazku. Obsah dalších vydaných svazků je v t. l. postupně zaznamenáván. Ženská bibliotéka.
Article
16
In: Aspekt. -- ISSN 1336-099X. -- R. 1995, č. 1, s. 136-137
Annotation: Rozbor stavby románů nakladatelství Harlequin.
Article
17
In: Moravské noviny. -- Roč. 15, 1863, č. 31, 17. 4., s. 123
Annotation: O propagaci edice: Zlatá kniha dívek českých.
Article
18
In: Ženský obzor. -- Roč. 24, 1929, č. 1/2, s. 30
Annotation: ...povšimly si nedávno: Národní listy a pranýřují takový brak jako je: Hvězda a Pražanka.
Article
19
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 17, 2004, č. 14, 17. 1., s. 16
Annotation: Recenze v souboru recenzí K přečtení.
Article
20