By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...literatura pro děti...
In: Ladění. -- ISSN 1211-3484. -- Roč. 16, 2011, č. 3/4, 18. 4., s. 40-44
Annotation: Recenze ročenek, které podávají přehled zajímavých titulů z mezinárodní literatury pro děti a mládež. S výčtem českých a slovenských...
Article
2
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1978, č. 16, 19. 4., s. 18
Annotation: Recenze výboru z povídek českých, slovenských a sovětských autorů.
Article
3
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1978, č. 15, 5. 4., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 22, 1978, č. 6, červen, s. 423-424
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 24, 1978, č. 16, 23. 1., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
6
...literatura pro děti...
In: Konec konců. -- ISSN 1214-7931. -- Roč. 3 (10), 2006, č. 4, 9.-15. 10., s. 26-27
Annotation: O knížkách pro dospívající mládež - čerpáno z vlastních čtenářských zážitků.
Article
7
...literatura pro děti...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 14, 2003, č. 2, 9. 1., s. 30-35
Annotation: Stať o dětské literatuře.
Article
8
...literatura pro děti...
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 8, 1979, č. 9, listopad, s. 99-101
Annotation: Úvaha nad současným stavem.
Article
9
...literatura pro děti...
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 23, 1979, č. 8, říjen, s. 466-469
Annotation: O pronikání prvků podporujících abstraktní a asociační myšlení dětské osobnosti.
Article
10
...literatura pro děti...
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1979, č. 22, 30. 5., s. 8
Annotation: Přehledová recenze našich i cizích titulů.
Article
11
...literatura pro děti...
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 41, 1997, č. 2, červen, s. 84
Annotation: Úvaha.
Article
12
...literatura pro děti...
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 15, 1971, č. 8, říjen, s. 494-498
Annotation: O otázkách literárněvědné a publicistické práce.
Article
13
...literatura pro děti...
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 5, 1976, č. 6, červen, s. 91-97
Annotation: O historickém vývoji světové a zvláště české příběhové prózy z dětského života od prvé světové války po současnost.
Article
14
...literatura pro děti...
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 19, 1975, č. 1, leden, s. 6
Annotation: O literatuře pro děti.
Article
15
...literatura pro děti...
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 47, 1966, č. 336, 6. 12., s. 2
Annotation: Předvánoční přehled našich i zahraničních knížek.
Article
16
...literatura pro děti...
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 12, 1977, č. 8, s. 49-53
Annotation: Slovníkové heslo (s důrazem na slovenskou situaci).
Article
17
by Macháčková, Marcela
Published Praha : Městská knihovna, 1968.
...literatura pro děti...
Annotation: Bibliografie.
Book
18
...literatura pro děti...
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 8, 1979, č. 3, březen, s. 43-45
Annotation: O nutnosti koncepční práce v oblasti tvorby pro děti.
Article
19
...literatura pro děti...
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 29, 1985, č. 4, květen, s. 259-265
Annotation: O vývoji v oblasti dětské literatury po 2. světové válce.
Article
20
...literatura pro děti...
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 19, 1975, č. 1, leden, s. 66-67; č. 2, únor, s. 139-140; č. 3, březen, s. 211-212; č. 4, duben, s. 282-283; č. 5, květen, s. 355-356; č. 6, červen, s. 427-428
Annotation: Anotovaný soupis.
Article