By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
by Novák, Jan, 1940-
Published Praha : Kant pro Svaz českých divadelních ochotníků, 2016.
Annotation: Monografie se zabývá historií českého loutkářství, které bylo jako svého druhu unikát v nedávné době zapsáno na seznam nehmotného kulturního...
Book
2
In: Lidové noviny. -- Roč. 23, 1915, č. 15, 15. 1., večerní vydání, s. 3
Annotation: O loutkovém divadle.
Article
3
In: Národní listy. -- Roč. 62, 1922, č. 3, 3. 1., s. 1-2
Annotation: Úvaha o loutkových divadlech.
Article
4
In: Úhor. -- Roč. 5, 1917, č. 5, s. 93-95
Annotation: Autor dospívá ve své úvaze k názoru, že loutk. divadlo je v současnosti silným prostředkem moderní umělecké výchovy, a pohádka, jejíž výchovné...
Article
5
Published Praha : Panorama, 1993-.Praha : Divadelní ústav.Praha : Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář.Praha : Spolek pro vydávání časopisu Loutkář.
oficiální web
Journal
6
In: Národní listy. -- Roč. 60, 1920, č. 96, 7. 4., s. 1-2
Annotation: Historie loutkových divadel v cizině a u nás.
Article
7
In: Mehedaha [samizdat]. -- Č. 11, r. 1989, květen, s. [17-23]
Annotation: Dramatický text proložený fotografiemi loutkového zpracování.
Article
8
In: Knihy a čtenáři. -- ISSN 2336-7180. -- Roč. 8, 1948, č. 3, 1. 2., s. 44
Annotation: Zpráva s apelem spisovatelům, aby psali více hry pro děti, které by odpovídaly "novému malému divákovi".
Article
9
In: Československý loutkář. -- ISSN 0323-1178. -- Roč. 38, 1988, č. 2, únor, s. 42
Annotation: Dvě recenze o MS 27, 1985-86, č. 3/4 a MS 28, 1986-87, č. 1/2.
Article
10
by Bezděk, Zdeněk, 1919-1975
Published Praha : Divadelní ústav, 1973.
Annotation: Historická studie s přehledem a charakteristikou jednotlivých souborů a scén.
Book
11
12
In: Národní listy. -- Roč. 62, 1922, č. 143, 27. 5., s. 1
Annotation: O plzeňském loutkovém divadle.
Article
13
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 27, 2016, č. 51/52, 19. 12., s. 34
Annotation: Článek.
Article
14
In: Úhor. -- Roč. 6, 1918, č. 7/8, s. 109-110
Annotation: Úvaha o budoucnosti loutkového divadla, o vhodnosti různých námětů a látek pro tento typ divadla.
Article
15
In: Československý loutkář. -- ISSN 0323-1178. -- Roč. 27, 1977, č. 6, červen, s. 127
Annotation: O současném repertoáru našich loutkových divadel.
Article
16
In: Národní listy. -- Roč. 55, 1915, č. 13, 13. 1., s. 3
Article
17
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 27, 2017, č. 76, 30. 3., s. 10
Annotation: Zpráva o stejnojmenném projektu a souboru "Loutky v nemocnici". Jejich šest inscenací bude uvedeno 1. 4. v Divadle Radost.
Article
18
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 13, 1957, č. 286, 30. 11., s. 3.
Annotation: Referát.
Article
19
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 1, 1956/1957, č. 3, prosinec 1956, s. 95-96
Annotation: O repertoáru soudobého loutkového divadla.
Article
20
In: Divadlo. -- Roč. 19, 1968, č. [1], leden, s. 49-58
Annotation: Studie o specifičnosti loutkového divadla.
Article