By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Venkov. -- Roč. 40, 1945, č. 61, 14. 3., s. 2
Article
2
In: Národní listy. -- Roč. 49, 1909, č. 345, 15. 12., s. 1-2
Article
3
In: Národní listy. -- Roč. 53, 1913, č. 308, 7. 11., s. 1
Annotation: Pojednání o loutkách v "bramborovém divadle".
Article
4
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 162, 13. 7., s. 1-2
Annotation: Fejeton o loutkách a dětství.
Article
5
In: Archa. -- Roč. 14, 1926, č. 5, květen, s. 200-201
Annotation: Úvaha o významu loutkového divadla.
Article
6
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 2, 1946, č. 7, 9. 1., s. 1-2
Annotation: Úvaha o loutkové hře hrané v Luxemburské zahradě.
Article
7
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 229, 1. 10., s. 5
Annotation: Článek o pásmu inscenovaném na Umělecké loutkové scéně.
Article
8
In: Úhor. -- Roč. 15, 1927, č. 2/3, 25. 3., s. 43-44
Annotation: O souboru her ze soutěže čas. Loutkář. Ed. Knihovna čes. loutkářů č. 134-143, vyd. nakl. J. Veselý, Praha 1936.
Article
9
In: České slovo. -- Roč. 21, 1929, č. 274, 23. 11., s. 4
Annotation: Skupa Josef a jeho dvojice Spejbl a Hurvínek.
Article
10
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 13, 1966, č. 4, duben, s. 14-21
Annotation: Studie o fenoménu loutkovitosti a jeho vývoji od 12. století do baroka; rovněž o jeho projevu v literatuře.
Article
11
In: Lidové noviny. -- Roč. 38, 1930, č. 120, 7. 3., s. 15
Annotation: Výsledky.
Article
12
In: Úhor. -- Roč. 28, 1940, č. 9/10, 7. 12., s. 188
Annotation: Po zániku časopisů: Loutkář a Naše loutky začal vycházet čas. L. s.
Article
13
In: Národní listy. -- Roč. 56, 1916, č. 24, 24. 1., večerní vydání, s. 2
Annotation: K představení: Sofokles, Elektra provedené loutkovým divadlem malostranského gymnasia dne 26. ledna 1916 ve prospěch válečných účelů.
Article
14
In: Venkov. -- Roč. 25, 1930, č. 9, 10. 1., s. 7
Annotation: Divadlo bylo osvobozeno od dávky ze zábav, již mělo platit, protože v něm hrálo divadélko: Skupa J. s loutkami Spejblem a Hurvínkem. Osvobozené...
Article
15
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 27, 2017, č. 197, 25. 8., příl. TV magazín, č. 34, 26. 8. - 1. 9., s. 3
Annotation: Článek o filmové adaptaci příběhů Spejbla a Hurvínka.
Article
16
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 27, 2017, č. 199, 28. 8., s. 10
Annotation: Článek o uvedení filmové adaptace příběhů Spejbla a Hurvínka.
Article
17
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 24, 2017, č. 35, 21. 8., s. 66-69
Annotation: Rozhovor o tvorbě nového filmu "Hurvínek"; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
18
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 27, 2017, č. 50, 4. 12., s. 18
Annotation: Recenze.
Article
19
online
DOI
In: Theatralia. -- ISSN 1803-845X. -- Roč. 18, 2015, č. 2, 15. 10., s. 429-459
Annotation: Přehled výstav věnovaných loutkám a loutkovému divadlu v zahraničí a v České republice v letech 1989-2015.
Article
20