By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Prager Presse. -- Roč. 8, 1928, č. 233, 22. 8., odpolední vydání, s. 6
Annotation: O objektivní oprávněnosti touhy umělců po světovém uznání - zvláště v lyrice.
Article
2
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 162, 13. 7., s. 6
Annotation: Článek o starém nápadu. Autor s ním přišel před 12 lety.
Article
3
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 2, 1967, č. 1, s. 58-63
Annotation: Esej o podstatě lyrického básnictví.
Article
4
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 16, 2016, č. 1, s. 81-88
Annotation: Stať obsahuje rozbor staročeské písně "Noci milá".
Article
5
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 13, 1957, č. 65, 16. 3., s. 3
Annotation: Báseň.
Article
6
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 13, 1957, č. 78, 30. 3., s. 3
Annotation: Báseň.
Article
7
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 13, 1957, č. 59, 9. 3., s. 3
Annotation: Báseň.
Article
8
In: Listy Klubu přátel poezie : jaro '88. -- ISSN 0452-0963. -- R. 1988, květen, s. 20
Annotation: O námětu jara v české poezii.
Article
9
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 4, 2007, č. 7, s. 233-237
Annotation: Odpověď v anketě o pozici lyriky v dnešním literárním dění.
Article
10
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 4, 2007, č. 7, s. 238
Annotation: Odpověď v anketě o pozici lyriky v dnešním literárním dění.
Article
11
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 4, 2007, č. 7, s. 239-242
Annotation: Odpověď v anketě o pozici lyriky v dnešním literárním dění.
Article
13
In: Lidové noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 56, 1948, č. 120, 23. 5., s. 10
Annotation: Článek.
Article
14
In: Zlatá Praha. -- Roč. 12, 1894/1895, č. 15-20, 22. 2.-29. 3., s. 174-175, 183, 186, 200-201, 210, 224-226, 235-237
Annotation: Osvětlení a psychologický rozbor estetického působení lyrické poesie i podmínek tohoto působení, zavisících na básníkově nadání a umění...
Article
15
online
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 4, 2007, č. 7, s. 231-232
Annotation: Předmluva k anketě o pozici lyriky v dnešním literárním dění. Odpovědi respondentů v čísle následují.
Article
16
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2019, č. 2, 24. 1., s. 10
Annotation: Esej věnovaný rozboru poezie R. Štěpánka.
Article
17
18
In: Estetika. -- ISSN 0014-1291. -- Roč. 13, 1976, č. 2, s. 100-112
Annotation: Obecná stať.
Article
19
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 4, 1948, č. 38, 14. 2., s. 5
Annotation: Úvaha o odbytu básnických knih v českých knihkupectvích.
Article
20
In: Vyšehrad. -- ISSN 2336-7172. -- Roč. 4, 1948, č. 6, 10. 12., s. 81-83
Annotation: Úryvek z knihy Nejstarší česká duchovní lyrika.
Article